2018 – Vi inviterer til foredrag på Moen 21. april 2018 kl. 14.00-17.00

Kom og hør på spennende foredrag av båtbygger Lars Grønvold og formidlingsansvarlig ved Norsk Maritim Museum Heidi Thoni Sletten.

Lars snakker om byggingen av «Ocean 3», en 20,5 fots åpen sjekte av Stavernstypen. Båten bygges ved Moen Trebåtbyggeri i vinter. Tegningen er basert på «Ocean II», bygget i 1939 ved Varilds Båtbyggeri i Larvik. Lars forteller og viser bilder om byggeprosessen, fremgangsmåte og teknikk. Det er få nye båter som bygges nå, så dette er en anledning til å høre om håndverk og båtbyggertradisjon.

Heidi snakker om hva ligger til grunn for utstillingen «Kyst-Norge» som skal åpne på Norsk Maritimt Museum våren 2019. Hva vil utstillingen inneholde, hvorfor er dette viktig å formidle til publikum, hva er funnet av båter og små skip i Bjørviga?

Velkommen til Moen Trebåtbyggeri 21. april 2018 kl. 14.00-17.00.

Her melder du deg på 

Formidler på Norsk Maritim Museum og styremedlem i Risør Trebåtfestival Heidi Thoni Sletten

Båtbygger på Moen Trebåtbyggeri og styreleder i Risør Trebåtfestival Lars Grønvold