Sikkerhet

Nødsituasjon på festivalområdet

4 nødutganger på festivalområdet (pkt 1-4)
Sanitet plassert som nr. 7 på kartet
Politi plassert som nr. 7 på kartet

Nødsituasjon på vannet ved brann i båt

Branninstruks til havnemannskapene, vaktpersonell og frivillige ved brann i båt.

Brannvesenet varsles på tlf 110.
Omkringliggende båter varsles.
Forsøk å slukke hvis det ikke er risiko for egen sikkerhet. Slukkere finnes i hvert utstillingstelt.
Båten som brenner trekkes vekk fra de andre båtene og til egnet område i åpent farvann. Hvis det ikke er mulig, fjernes nærliggende båter.

Branninnstruks Båter

1.Alle mannskaper skal gjøres kjent med denne instruks ved ankomst og registrering.

2.Alle båter skal ved ankomst være utstyrt i samsvar med gjeldende regelverk når det gjelder brannsikkerhet og brannslukking.

3.Så lenge båtene befinner seg på Festivalområdet ( Indre Havn, Steinmoloen, Dampskipsbrygga) er all bruk av åpen ild i forbindelse med matlaging, grilling, levende lys etc. strengt forbudt.

4.Påfylling av drivstoff kan kun skje fra godkjente anlegg.

5.Lamper med flytende brennstoff (parafin) er forbudt så lenge båtene ligger på festivalområdet.

6.Det skal utvises den største aktsomhet i all omgang med åpen ild.

7.Det er profesjonelt vakthold på festivalområdet hele døgnet under alle festivaldager.

8.Risør Trebåtfestival pålegger alle båter å ha brannvarsler/røykvarsler samt brannslukningsapparat. Kontroll kan forekomme.

Våre samarbeidspartnere