Vi holder seminar i Oslo, Stavern og på Moen

Lars Grønvold holder foredrag om byggingen av «Ocean 3», en 20,5 fots åpen sjekte av Stavernstypen. Båten bygges ved Moen Trebåtbyggeri i vinter. Tegningen er basert på «Ocean II», bygget i 1939 ved Varilds Båtbyggeri i Larvik.

Lars forteller og viser bilder om byggeprosessen, fremgangsmåte og teknikk. Det er få nye båter som bygges nå, så dette er en anledning til å høre om håndverk og båtbyggertradisjon.

John Andersen fra Kystlaget Øster Riisøer forteller om prambyggerprosjektet til kystlaget. Prambyggingskurset har pågått i 7 år og har ført til massiv overføring av kunnskap til deltakerne, og at flere titalls nye prammer er i bruk på sjøen, til glede for mange mennesker. Dette er et godt kystkulturprosjekt!

Lørdag 21. april kl. 14.00, på Moen Trebåtbyggeri, Risør 

Torsdag 26. april kl 1900, i Båtforeningens lokaler hos Kystlaget Fredriksvern i Stavern

Lørdag 28. april i Båtforeningens lokaler på Bygdøy hos Kystlaget Viken, Oslo