2021 – Vi gratulerer Rune Hegner med Trebåtfestivalens frivilligpris

Lørdag 27. nov 2021 arrangerte vi fest for våre frivillige helter i Risørfestivalene. Risørfestivalene er  Risør Kammermusikkfest, Villvin og Risør Trebåtfestival.

Hadde det ikke vært for frivilligheten hadde vi aldri klart å arrangere festivaler og denne festen er en takk til de enkeltpersoner som står på hvert år for at vi skal få dette til.

I år hedret vi en person fra hver festival som betyr noe helt spesielt. Følgende person fikk årets frivilligpris med følgende begrunnelse:

Risør Trebåtfestivals frivilligpris 2021

….går til en person som har vært frivillig i en årrekke, lenge før jeg ble festivalleder. Denne personen har stor kunnskap og lang erfaring om festivalen og var en uvurderlig støtte når vårt team tok over i 2015. Denne personen har gjennom alle disse årene tatt fri en uke fra jobben, lånt oss sitt private utstyr, vært på utallige brannøvelser, stått på natt og dag i all slags vær, blitt purret ut på kveld og natt fordi vinden har frisket og båter må reddes, fått kjeft fra båteiere som vil ligge et annet sted enn der vi har plassert de, vært proff og stått i mange situasjoner som krever «sin mann». Styret i Risør Trebåtfestival har besluttet av vår første frivillig pris går til trebåtfestivalens trygge anker -og båtmann Rune Hegner.  

 

Risør Kammermusikkfest frivilligpris 2021

….går til en ypperlig representant for alle de frivillige som gjennom 31 år har gjort det mulig for oss å drive festival. De frivilllige som gruppe har det til felles at de muliggjør en festival, men så er de ikke helt like. Noen serverer, noen kjører mat, noen står i døra, noen er vakt på Stangholmen, andre henter og bringer fra flyplasser, mens andre igjen selger billetter eller viser hvor du kan få tak i billetter på nett.

Med sitt store smil, sin smittende latter og alltid gode humør, har hun nok vært det første møte mange har hatt med Risør kammermusikk. For en gave til en festival. Når man vet hva et første-inntrykket kan bety og hvor viktig det kan være for ønsket om å komme tilbake. Dagny har et blikk for hva folk trenger, hun har også evnen til å høre hva folk egentlig sier. Dagny Laukvik får Risør kammermusikkfest sin frivilligpris på grunn av hennes store innsats som frivillig helt fra festivalens begynnelse i 1991.

Villvins frivilligpris 2021

….går til «ei» som har vært frivillig så lenge at ingen husker tiden uten henne med regi for opptelling av provisjon under markedet. Delegering av oppgaver er enkel når de gis henne – hun har full kontroll og det følger ikke noe ekstra arbeid.
Når koronaen kom og vi ikke hadde råd til å la være å holde marked, for kunsthåndverkerne som ikke fikk solgt eller vist frem sine arbeider og for vår egne del, ble vi nødt til å utvikle en registreringsapp for besøkende og var avhengig av vakter og frivillige til å registrere besøkende. Dette ble organisert ved at hun lagde vaktlister og holdt orden på de frivillige med å henvise til deres oppgaver og alt gikk som «smurt» i tillegg til at provisjon ble samlet inn av våre trofaste provisjons innsamlere og hun sørget for opptelling. Det samme gjorde hun i år. Måtte hun aldri ta ferie 2. helgen i juli for Villvin er helt avhengig av hennes gode hjelp! Villvins frivilligpris går til Ragni Macqueen Leifson!

Program

Om festivalen

Siste Artikler