Colin Archer RS1

2023 – Om Redningsskøyta RS1 “Colin Archer” – Åpen båt under festivalen

Redningsskøyta RS1 «Colin Archer» tjenestegjorde langs norskekysten i hele 40 år. Skøyta er nasjonalt og internasjonalt det mest kjente flytende fartøy fra Norge.

I 1892 bygget «Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning», NSSR – i dag kjent som Redningsselskapet, et år etter at organisasjonen ble stiftet, sin første redningsskøyte RS 1 «Colin Archer». Skuta ble oppkalt etter konstruktøren, Colin Archer. Colin ble prototypen på redningsskøyter i Norge i de neste 30 årene. Etter 40 års trofast tjeneste solgte Redningsselskapet Colin. Da hadde skøyta berget 67 skip, 236 personer og assistert 1522 fartøyer med omkring 4500 mannskap.

I 1961 ble skøyta gjenfunnet i USA i en meget dårlig forfatning. Hun ble bragt hjem til Norge og var i noen år sjøspeiderskøyte. Gjennom en avtale med Seilskøyteklubben Colin Archer (SSCA) kom skuta i 1973 i Norsk Maritimt Museums eie. Skøyta er et av museets viktigste og største gjenstander og er registrert som NSM. 1001.

  • RS1 Colin Archer på vannet med tre seil, land i bakgrunnen. (Foto/Photo)
    Dittmann / Norsk Maritimt Museum

    I alle år har Knut von Trepka vært ansvarshavende på RS 1 og han har stått for, i flere omganger, en omfattende restaurering og et kontinuerlig vedlikehold av skøyta. Fra 2012 er Colin erklært verneverdig av Riksantikvaren. Fra 2013 kom Christian von Trepka og Tor Erling Gransæther også med som forvaltere og skippere på Colin igjennom museets avtale med SSCA. I mars 2013 begynte skøyta å brenne, forårsaket av problemer med landstrømanlegget. Brannen ble raskt slukket og Colin ble etter kort tid slept til Maritime Center Fredrikstad på Isegran, Fredrikstad for skadesanering og reparasjoner. I begynnelsen av mai 2014 vendte en gjennomrestaurert skøyte tilbake til hjemmehavnen ved Ormøya i Oslo.Tekst: Norsk Maritimt Museum