Velkommen ombord i redningsskøyta RS1 “Colin Archer” - Trebåtfestivalen

Velkommen ombord i redningsskøyta RS1 “Colin Archer”

Redningsskøyta RS1 “Colin Archer” tjenestegjorde langs norskekysten i hele 40 år. Skøyta er nasjonalt og internasjonalt det mest kjente flytende fartøy fra Norge og kan i år feiere 125-årsjubileum! I 44 år har Knut von Trepka vært ansvarshavende på RS 1 og han har stått for omfattende restaureringer og et kontinuerlig vedlikehold
av skøyta. I 2012 ble Colin erklært verneverdig av Riksantikvaren og året etter fikk Knut litt avlastning da sønnen, Christian von Trepka, og Tor Erling Gransæther ble medforvaltere og skippere på skøyta.
Det er åpen båt og du kan treffe Knut von Trepka ombord under festivalen. Velkommen ombord.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Veksternkaivandring