SAGA FARMAND – Norges fjerde vikingskip

FOTO OG TEKST RUNE NYLUND LARSEN: MAGASIN RISØR TREBÅTFESTIVAL 2019

Allerede i 1893 ble skipet funnet innerst i Viksfjorden i Larvik, men det ble først gravd ut i 1970 og fikk navnet Klåstadskipet. Skipet er det siste store vikingskipsfunnet som er gravd ut i Norge, og dermed ofte omtalt som vårt fjerde vikingskip. Vestfold, som allerede hadde avsett to vikingskip til hovedstaden, klarte å beholde Klåstadskipet som nå er stilt ut som hovedattraksjon ved Slottsfjellmuseet i Tønsberg.

I motsetning til de andre vikingskipsfunnene som er gravgods, har Klåstadskipet fått en naturlig våt grav, og sunket med en last med brynesteinsemner fra Eidsborg i Telemark. Lasten var trolig ment for eksport til utlandet og skipet ble funnet med et stort hull i skroget, noe som kan tyde på at hun har gått på et skjær. I likhet med de andre vikingskipene som er gravd ut, er hun klinkbygd og har keiper til årer. Kjølen måler litt over 16 meter og hun har trolig vært et lasteskip som kan dateres til rett før år 1000.

Vestfold har en rik vikinghistorie, og ved Vikingodden i Tønsberg har båtbyggere og frivillige for åpen scene og med historisk riktig verktøy, laget nøyaktige kopier av både Osebergskipet og Klåstadskipet. Byggingen av vikingskipene har vakt stor oppmerksomhet, og publikum fra hele verden har strømmet til for å se båtbyggerne utøve det gamle tradisjonsfaget som også inkluderer smiing, treskjæring, tjæring og tekstilarbeid. Mange har også bidratt på frivillig basis for kortere eller lengre perioder, og hele byen har fått et eierskap til de to sagaskipene som nå ligger til kai ved byens hjerte

Klåstadskipkopien som ble sjøsatt i 2018, og gjestet Risør Trebåtfestival i 2019, har fått navnet Saga Farmann etter småkongen og handelsmannen Bjørn Farmann fra Tønsberg. I følge Snorre var Farmann sønn av Harald Hårfagre, og hadde kjøpskip i fart på andre land. Farmanns skip har trolig vært frakteskip som ligner på Klåstadskipet.

Program

Om festivalen

Siste Artikler