2023 – Risør II´s Venner

«Risør II’s Venner» er en venneforening som har til formål å eie og å forestå restaurering, drift og vedlikehold av R/S “Risør II” med utgangspunkt i skøytas opprinnelige farvann. Gjennom dette og tilhørende virksomheter søker en å bevare R/S “Risør II” som en del av kystkulturen ved å gi tilbud til Risørs befolkning, skole, opplæring, ungdomsarbeid, reiseliv og egne medlemmer ved deltakelse i regattaer og andre aktiviteter.

«Risør II» er alltid deltakende på Risør Trebåtfestival, den ligger innerst i havnen og blir brukt som scene både til åpningsseremoni, mindre konserter, prisutdelinger og forestillinger. Venneforeningen er aktivt med i planlegging og gjennomføring av festivalen.

Program

Om festivalen

Siste Artikler