2014 – PRISER UTDELT TIDLIGERE ÅR

PRISER UTDELT TIDLIGERE ÅR


Det deles ut følgende prisene:

 • 1.Årets båt. (Fortrinnsvis til et nybygg.)
 • 2.Årets privatrestaurerte motorbåt
 • 3.Årets verftsrestaurerte motorbåt
 • 4.Årets privatrestaurerte seilbåt
 • 5.Årets verftsrestaurerte seilbåt
 • 6.Årets stand
 • 7.Trebåtfestivalens hederspris. (En åpen pris som kan tildeles som en spesiell oppmuntring til personer, båter o.a. som utmerker seg ifht årets festival. Ikke obligatorisk.)

Kriterier for juryens kåringer
Generelle kriterier:
Ny båt
Prisen skal premiere bra håndverk og/eller kreativitet som i sterk grad bidrar til å føre båtbyggerhåndverket videre inn i fremtiden.

Renovert båt
Prisen skal premiere en vel bevart båt og eiers og/eller håndverkeres innsats for å bevare og forvalte en historisk arv.

Spesifikke kriterier:
Ny båt
Er designen som helhet harmonisk og tyder på god innsikt i konstruksjon?
Er båten bygget på en holdbar og sikker måte?

Funksjon:

 • Er konseptet gammelt eller nytt?
  Hvilke metoder er båten bygget etter? (Tradisjonelt klinket eller kravell, moderne kaldbakt m.v.)
  Hvordan fungerer båten for brukeren?
  Finns det god stuveplass i forhold til båtens størrelse og formål?
  Er den lett komme ombord i/gå i land fra, og er den lett å bevege seg i på en trygg måte?
  Er sikkerheten ivaretatt?
  Innovative og velfungerende løsninger versus dårlige løsninger.

Renovert båt

Eksteriør:

Er eksteriøret bevart med tanke på originalutseende?
Er eksteriøret godt bevart med tanke på aldring og materialtretthet?
Er interiøret bevart med tanke på originalutseende?
Er eksteriøret godt bevart med tanke på aldring og materialtretthet?

År Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 6 Kategori 7
2014 Emma Roy og Mette Lise Hasløgård Ikke  delt ut Ikke  delt ut RS1 Colin Archer Aust-Agder Kulturhistoriske Senter D/S Hestmanden
2013 Stiftelsen Osberg Ali Baba Stjernen Mosk II Svanen Det Maritime Risør Stiftelsen Risør II
2012
2011 Oselvaren Champagne Styrbjörn Zafon Ikke delt ut Det Maritime Risør Norsk Veteranskibsklubb
2010
2009 Sandøy Båtbyggeri
2008 Risør Classic  850 Daisy Fay KNM ALTA Brand Sira Stiftelsen nye Osebergskip Leif Nilsen og seilmaker Fredrik Brodersen.
2007 Farida og Pandora Ikke delt ut Ikke delt ut Lydia If Hardanger Fartøyvernsenter Leif Nilsen

Program

Om festivalen

Siste Artikler