2023 – Om Gamle Oksøy – Åpen båt hver dag

Foto: Gamle Oksøy / Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

Gamle Oksøy var tidlegere et forsyningsskip i Kystverket, og ble bygget i 1962 hos Brødrene Lothe i Haugesund på oppdrag fra Kystverket. Båten ble bygget som tankskip og fraktet fraktet parafin og gass til lykter og fyr langs kysten i Sør-Norge. Skipet hadde store tanker med plass til 170 000 liter parafin og lasterom for gassflasker. M/T Oksøys besetning gjorde og vedlikeholdsarbeid på lykter og lanterner.

Fartøyet representerer en type spesialfartøy fra en spesiell epoke i norsk fyrhistorie. Fyrstasjonene var fortsatt bemannet og de fleste fyrlyktene krevde regelmessig tilførsel av parafin eller acetylengass. Et initiativ for å bevare fartøyet som et flytende kulturminne ble tatt. I Kulturminneåret 1997 ble M/T Oksøy gitt i gave fra Fiskeri- og kystdepartementet til Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter i Kristiansand. Riksantikvaren innvilget status som verneverdig skip, og navnet ble endret til M/S Gamle Oksøy. Det var første gang et skip fikk vernestatus i original, komplett og operativ stand. Lite er endret om bord siden den gang.

I juni og august 2021 seiler Gamle Oksøy langs norskekysten for å markere LOS300 –  lostjenestens 300 årsjubileum. Den var også da innom Risør.