Juryens kåringer 2023

Trebåtfestivalens jury, bestående av Torbjørn Lensebakken, Øyvind Olsen, Dag Hødnebø og meg Heidi Thöni Sletten, har hatt i oppgave å finne kandidater og kåre vinnere til priser i fire faste kategorier. Trebåtfestivalens hederspris deles ut av styret. Prisen Årets båt går fortrinnsvis til et nybygg, og vi har kåret Årets stand på land. Juryen skal også finne kandidater til fire priser for beste restaurerte motorbåter og seilbåter. Juryen har med begeistring registrert at årets Trebåtfestival kan by på en bredde av båter som vi må gå mange festivaler tilbake for å finne. Ekstra stas i år er det at det er mange båter som ikke har vært her før. Juryen er takknemlig for mange gode forslag til nominasjoner, og med gode samtaler med båteiere og andre båtsynsere. 

Det er mye vakkert arbeid som ligger til kai her i Risør disse dagene. Det er så mange som kunne fortjent en pris, så vi skulle nesten ønske at vi hadde flere priser å dele ut.  

Årets båt. 

Prisen skal premiere bra håndverk og/eller kreativitet som i sterk grad bidrar til å føre båtbyggerhåndverket videre inn i fremtiden. Prisen skal fortrinnsvis til et nybygg. På årets festival er det ikke mange nybygg, men juryen har allikevel funnet et nybygg som gjorde inntrykk.

Årets båt er …:

 • et eksempel på at en drøm kan oppfylles i sin egen garasje (2500 timer).
 • bygget med utgangspunkt i tegninger fra 1940-åra.
 • bygget etter kaldbakingsprinsippet med marint kryssfiner som er krysslaminert med epoxy, med mahogni og teak ytterst. Så lakket.
 • håndverksmessig nydelig og helhetlig utført. Båtbyggeren har valgt å gjøre noen modifiseringer, noe som gir bedre funksjonalitet uten at båten har mistet sitt klassiske utsende  
 • en kopi av Chris Craft Barrelback 19’

Prisen for Årets båt går til Tommy Egeland med Vintage lady!

Årets pris til restaurerte motorbåt

Det var i år mange kandidater som kivet om å bli årets restaurerte motor båt. Vegard og Katarina fantastiske jobb med Fia, og ikke minst den imponerende reisen helt fra Åmål, Sverige. Åge Antonsen har gjort en formidabel og nydelig jobb med sin Emily. Og ikke minst Helge Haalands vakre Concordia. Alle har imponert juryen stort.

Prisen skal premiere et arbeid som er utført er i tråd med håndverksmessige tradisjoner og krav, nært til det originale. I tillegg har juryen vurdert helhetsinntrykk, innsatsen, og kunnskapen til en verdig vinner. Juryen vil spesielt trekke frem hvor viktig det er at vi har kunnskapsbedrifter og dyktige næringsdrivende i vårt fagfelt.

Årets pris til restaurerte motorbåt … :

 • ikke en gammel båt, den ble levert ny til Ole C. Sand, Lyngør, i 2001.
 • I 2017-2019 ble båten totalrenovert av Dolvik, og Rolf C. Jerving, Lyngør, (kom inn som medeier).
 • benyttes i dag av Dolvik Båtbyggeri til markedsføring av bedriften og hva de kan levere.

Årets pris til restaurerte motorbåt går til Saga!

Årets pris til restaurert seilbåt

I våre vurderinger skiller juryen mellom ombygging, renovering, tilbakeføring og restaurering. En skinnende blank og plettfri båt, er ikke synonymt med at båten når opp i en av våre kategorier. I valget mellom kandidatene, vektlegger vi blant annet fokus på originalitet og at arbeidet som er utført er i tråd med håndverksmessige tradisjoner og krav, men vi har også forståelse for at man søker å tillempe båtene til en ny tid og en ny bruk. Overordnet sett, vil vi gjerne betone at vi er imponert over det arbeid som legges ned i de mange klassiske trebåtene utstilt på festivalen – enten de er bygget som fritidsbåter eller bruksbåter.

Årets pris til restaurerte seilbåt er … :

 • en 109 år gammel vakker dame som startet sitt liv på Ole K. Haabestad Båtbyggeri i Fevik, bygget til Europauken i 1914.
 • hadde base i Bergen og senere var den speiderbåt i Danmark. Båten kom tilbake til Norge i 1995. Da ble båten satt på land hos Verner Hansen Båtbyggeri på Moen her i Risør.
 • en 12-meter, en spissgatter fra Bjarne Aas. Og er en av de best bevarte av Bjarne Aas sine spissgattere vi har igjen.
 • nåværende eiere over tok båten i 2017 og bruker den med stor glede som familie- og regattabåt. Eierne har lagt ned betydelige ressurser i strukturelle og estetiske oppgraderinger. Blant annet av interiør – med et imponerende fokus på autentisitet. De legger stor vekt på å videreføre det de originale detaljene og stilen om bord. Noe de har lykkes veldig godt med, og båten er i utmerket stand.

Prisen til årets restaurerte seilbåt går til Sefrid Jakobsen og Yngve Ottesen med sin vakre Raak!

Årets stand

Aktivitetene på land er også et viktig opplevelseselement på trebåtfestivalen. Utstillingene skal formidle et budskap på en engasjerende og forståelig måte. De skal ha en stoppeffekt, og gjerne aktivisere publikum.

Årets stand … :

 • har igjennom de siste åra gitt trebåtfestivalens publikum ekstra sanseopplevelser, med lukt og lyd-opplevelser.
 • Festivalens lydbilde er en viktig del av festivalopplevelsen. Den lyden årets stand bidrar med var før en vanlig lyd langs kyst, den gangen semidiesel var vanlig. Nå er lyden av og kunnskapen om den sjelden. 
 • mannskapet på årets stand deler raust av sin kunnskap, og har stor formidlingsglede.
 • på årets stand har de med sitt samspill med Stian Soli gitt et flott bidrag til den såkalte semidiesel-pop’en. 

Prisen for årets stand går til Jørgen Staupe og hans formidling av semidieselen! Og takk for at du har gitt festivalen sin grunnrytme. 

Trebåtfestivalens hederspris.

Trebåtfestivalens hederspris deles ut kun ved de anledninger det er noen som vi med særlig grunn til å gi noen en ekstra honnør for sitt arbeid. Den deles ut både til organisasjoner og privatpersoner. Kandidater til denne prisen må ha utmerket seg med fremragende innsats over år og for nye initiativ for i det hele tatt å komme i betraktning. Trebåtfestivalens hederspris deles ut av festivalens styre.

Vinner av årets hederspris har over mange år vist at han er en tro venn av Risør Trebåtfestival. Rune stiller alltid opp sammen med sitt mannskap når Trebåtfestivalen har behov for å skape en høytidelig ramme rundt en av våre aktiviteter. Han har gjennom mange år gjort en stor innsats for Risør Trebåtfestival med sitt store formidlingshjerte. Rune og hans mannskap skaper god stemning, og tilgjengeliggjør Kongesjaluppen «Stjernen» (1935) som en del av kystkulturen. En båt som ellers ville vært utilgjengelig for de fleste. Med hans kunnskap formidles trebåtkultur på en fantastisk måte. Han er trofast, hjelpsomheten og positiv. Med hans måte å være på blir han en miljøskaper. Han presenterer Risør Trebåtfestival for unge menn og kvinner som er mannskap ombord. Båten er nydelig og har sin egen historie som du kan lese om her

Trebåtfestivalens hederspris 2023 går til Rune Bråten, skipper på Kongesjaluppen Stjernen (1935)!

Styret er kjempetakknemlig for din innsats for trebåtkulturen! 

Program

Om festivalen

Siste Artikler