2023 – Frivillige til årets festival

For at festivalen skal bli avholdt på en vellykket måte kreves det mange tusen frivillige dugnadstimer. Gjennomføringen av Trebåtfestivalen baserer seg på frivillig arbeid fra Risørs lag og foreninger, som arbeider med ulike oppgaver på forskjellige områder. Du møter blant annet flere flinke frivillige i info-teltet på torvet, som kan svare på alt av spørsmål. Vi setter stor pris på våre frivillige, uten disse hadde ikke festivalen blitt noe av.

Har du lyst til å være med som frivillig? Send en mail til karianne@trebatfestivalen.no!

Program

Om festivalen

Siste Artikler