2020 – Korona-situasjonen

Tiltakene for å hindre spredningen av korona-viruset har ført til mange avlyste kulturarrangement i mars og april, og arrangement i mai og juni er også blittt avlyst eller utsatt. Også i Risør Trebåtfestival kjenner vi på uforutsigbarheten. Vi håper på at situasjonen er bedret eller tilnærmet normal i begynnelsen av august, men vi kan ikke vite noe sikkert.

Derfor jobber vi ut fra flere scenarier. Vi planlegger for en flott og innholdsrik Trebåtfestival i 2020, men vi må også ta høyde for at den ikke kan avholdes. Myndighetenes råd og pålegg for å sikre innbyggernes liv og helse vil alltid være førende for de valgene vi tar.
Men foreløpig, så langt, er Risør Trebåtfestival ikke avlyst. Vel møtt den 6.-8. august!

Program

Om festivalen

Siste Artikler