Bratteklev Skipsverft åpner 3. juni 2018 – kommer til Risør Trebåtfestival

De fredede eiendommene på Bratteklev er en viktig del av den maritime kulturarven i Arendalsområdet. Skipsverftet er det best bevarte skipsverftet fra treskipstiden langs Skagerrakkysten, og anlegget representerer både den typen teknisk/industriell virksomhet og kombinasjonsdrift som var vanlig på Sørlandet.

Bratteklev skipsverft er et tilnærmet komplett skipsverft fra 1870-årene fredet av Riksantikvaren i 1993. Familien Smith-Sørensen, Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune har sammen etablert en stiftelse som har som formål å bevare og utvikle Bratteklev skipsverft, i samsvar med fredningsvedtak og bruksrett, til nytte for allmenheten.

Her kan du lese hele historien 

 

Program

Om festivalen

Siste Artikler