trebatfestivalen branninnstruks

2022 – KUNNGJØRING AV KAPPSEILAS

Risør Classic Regatta Cup 2022

Sted, Dato:     Risør, 5 og 6. august 2022

Arrangør:      Risør Seilforening

Deltakelse:     Regattaen er åpen for klassiske seilfartøy, uavhengig av alder.

Båtene seiler i følgende klasser:

-Meterbåter med KLR-tall

-Skøyter med VET-tall

-Klassiske entypebåter som 12,5 m2 krysser og 5,5 mR,

-Andre trebåter.

Arrangøren forbeholder seg retten til å akseptere eller avvise båter etter en vurdering av om disse passer inn i de rammer arrangementet har. Deltakende båter må være medlem av en forening.

Handicapregler:      

Klassiske meterbåter med ”KLR”-måltall

-Skøyter med ”VET”-måltall.

-Entypebåter seiler i egne klasser.

-Andre trebåter får beregnet sitt handicap etter ”Risørformelen”.

Påmelding:

Påmelding til Skøyte og Meterbåter regattaen skjer på eget skjema som følger med båtposen alle båter får fra Trebåtfestivalen.

Siste frist for påmelding er lørdag 1130. Påmeldingsskjema leveres til postkasse i infoteltet.

12,5kvm har påmelding til Line 901 23 515 senest 1 time før (begge) starter. Da skal seilnr og mannskap meldes.

Meterbåter og skøyter anmodes om å ha sine handicaptall klare ved registrering.

Båter som ikke har måltall, kan bli gitt et måltall av arrangøren.

Startkontingent:

For kr. 200,- i startkontingent for å delta på regatta. Det er kun kontant eller vipps til  701469

Program:

-Fredag 05.08, kl 18.00 Fredagsseilas for 12,5kvm – påmelding til Line

-Lørdag 06.08, kl 12.00   Skippermøte i bakgården til Sparebanken sør for Skøyter og Meterbåter

-Lørdag 06.08  kl 14.00  rdinær seilas for entypebåter, meterbåter, skøyter og andre.

-Lørdag 06.08   kl ?   Premieutdeling på Risør Torv i henhold til Risør Trebåtfestival sitt program

Kappseilasene vil foregå i kystfarvann i Risør og i henhold til kappseilingsreglene.

Ansvarsfraskrivelse:

Deltakere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se Kappseilingsregel 4: Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

Forsikring:

Alle deltakere må ha gyldig ansvarsforsikring som dekker eventuelle skader som måtte oppstå på andre deltakeres båter, mannskap og materiell under kappseilasen. Egenerklæring om dette må signeres ved påmelding.

www.risorseilforening.no