trebatfestivalen branninnstruks

2021 – KUNNGJØRING AV KAPPSEILAS

Risør Classic Regatta Cup 2021

Sted, Dato:     Risør, 7 august 2021

Arrangør:      Risør Seilforening

Deltakelse:     Regattaen er åpen for klassiske seilfartøy, uavhengig av alder.

Båtene seiler i følgende klasser:

-Meterbåter med KLR-tall

-Skøyter med VET-tall

-Klassiske entypebåter som 12,5 m2 krysser og 5,5 mR,

-Andre trebåter.

 

Arrangøren forbeholder seg retten til å akseptere eller avvise båter etter en vurdering av om disse passer inn i de rammer arrangementet har. Deltakende båter må være medlem av en forening.

 

Handicapregler:      

Klassiske meterbåter med ”KLR”-måltall

-Skøyter med ”VET”-måltall.

-Entypebåter seiler i egne klasser.

-Andre trebåter får beregnet sitt handicap etter ”Risørformelen”.

 

Påmelding:

Påmelding til regattaen skjer på eget skjema på regattakontoret i Bakgården til Sparebanken Sør.

Regatta kontoret er åpent fredag 1615 til 1700, og lørdag 1100 til 1200

Siste frist for påmelding er lørdag 1200.

 

Meterbåter og skøyter anmodes om å ha sine handicaptall klare ved registrering.

Båter som ikke har måltall, kan bli gitt et måltall av arrangøren.

 

Startkontingent:

For kr. 300,- i startkontingent for å delta på regatta. Det er kun kontant eller vipps til  701469

 

Program:

Lørdag 07.08,  kl 12.00   Skippermøte i bakgården til Sparebanken sør

Lørdag 07.08   kl 14.00  Ordinær seilas for entypebåter, meterbåter, skøyter og andre.

Lørdag 07.08   kl 17.00   Premieutdeling på Risør Torv

Kappseilasene vil foregå i kystfarvann i Risør og i henhold til kappseilingsreglene.

Ansvarsfraskrivelse:

Deltakere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se Kappseilingsregel 4: Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

Forsikring:

Alle deltakere må ha gyldig ansvarsforsikring som dekker eventuelle skader som måtte oppstå på andre deltakeres båter, mannskap og materiell under kappseilasen. Egenerklæring om dette må signeres ved påmelding.

www.risorseilforening.no

 

Program

Om festivalen

Siste Artikler