KUNNGJØRING AV KAPPSEILAS - Trebåtfestivalen

KUNNGJØRING AV KAPPSEILAS

1             REGLER

1.1          Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene og seilingsbestemmelsene for regattaen.

2             REKLAME

2.1          Arrangør kan kreve at dens sponsorreklame skal påmonteres hver av de deltakende båter, ref. World Sailing Regulation 20.4.

3             RETT TIL Å DELTA

3.1          Regattaene er åpen for klassiske seilfartøy, uavhengig av alder.

3.2         Båtene seiler i følgende klasser:

-Skøyter med VET-tall

-Seilbåter med KLR-tall

-Klassiske entypebåter av tre, som 12,5 m2 krysser, BB 11, 5,5 mR, X-kogg, Kragerøterne

-Andre trebåter.

3.3          Arrangøren forbeholder seg retten til å akseptere eller avvise båter etter en vurdering av om disse passer   inn i de rammer arrangementet har. Deltakende båter må være medlem av en forening.

 

4             HANDICAPREGLER

4.1          -Skøyter med ”VET”-måltall.

-Seilbåter med KLR-tall

-Entypebåter seiler i egne klasser.

-Andre trebåter får beregnet sitt handicap etter ”Risørformelen

 5             PÅMELDING

5.1          Påmelding til regattaene skjer på eget skjema på regattakontoret på Risør torv.

Regatta kontoret er åpent fredag 2. august 10. 00 til 12.00,

og lørdag 3. august fra 10.00 til 12.

Siste frist for påmelding er lørdag 3. august klokken 12.00.

6             GEBYR

6.1          Startkontingenten kr 300,- for å delta på regatta. Dette går til Risør Seilforening i sin helhet.

 

 7             TIDSPROGRAM

Fredag 02.08   kl. 10:00 – 12:00 Påmelding Klassiske entypebåten (KTK og 12,5 kvm) Bakgården Sparebanken Sør på Torvet.

Fredag 02.08   kl. 12:00  Skippermøte for Klassiske entypebåter (KTK og 12,5 kvm) Bakgården Sparebanken Sør på Torvet.

Fredag 02.08   kl. 14:00  Trebåtfestivalregatta for Entypebåter. (KTK og 12,5 kvm)

Fredag 02.08   kl. 17:00  Premieutdeling utenfor Risør Hotel. (KTK og 12,5 kvm)

 

Lørdag 04.08  kl. 10:00 – 12:00 Påmelding Entypebåter, Klassiske Treseilere og Skøyter, Bakården Sparebanken Sør på Torvet.

Lørdag 04.08  kl. 12:00  Skippermøte for Entypebåter, Klassiske Treseilerer og Skøyter ,                                  Bakgården, Sparebanken Sør på Torvet.

Lørdag 04.08. kl. 14:00  Trebåtfestivalregatta for Entypebåter, Klassiske treseilerer og                                               Skøyter.

Lørdag 04.08. kl. 17:00 Premieutdeling utenfor Risør Hotel.

 

7.1        Kappseilasene vil foregå på faste merker, med start fra Kastellet.

7.2       Vi tar forbehold om endringer i programmet.

 

8             SEILINGSBESTEMMELSER

8.1          For entypeklassene benyttes «Generelle seilingsbestemmelser for lokale regattaer i RSF».

8.2          For øvrige klasser blir seilingsbestemmelser delt ut ved påmelding / registrering.

 

9             ANSVARSFRASKRIVELSE

9.1          Deltakere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se Kappseilingsregel 4: Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

 

10           FORSIKRING

10.1        Alle deltakere må ha gyldig ansvarsforsikring som dekker eventuelle skader som måtte                 oppstå på andre deltakeres båter, mannskap og materiell under kappseilasen. Egenerklæring om dette må signeres ved påmelding.

 

11           KONTAKINFO 

11.1        Line G Paulsen, tlf 901 23 515, e-post [email protected]

11.2        Havnemannskap: Ved ankomst til Risør vil deltakende båter få anvist plass av havnevakt. Havnevakt vil lytte på VHF kanal 12

 

Velkommen til Risør Trebåtfestival regatta

www.risorseilforening.no

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.