2024 – Kurvmaker Klara PIL holder kurs under festivalen

En kurvmaker er en håndverker som fletter kurver og kurvmøbler av piletre, siv, bast, rotting og lignende. Kurvmakervirksomhet ble drevet som husflid og som håndverk. Virksomheten er teknologisk enkel, men arbeidskrevende.

Kurvmakerfaget er et av de eldste yrker i verden. I dag er det bare noen få kurvmakere igjen i Skandinavia, men faget er enda levende i øst-Europa. I Norge har kurvmakerfaget en historisk bakgrunn både som bygdehåndverk og som byhåndverk. Kurvmakeren på landet var en lokal spesialist og produserte kurver det lokale markedet etterspurte, han eller kun kunne betegnes som kipemaker, meisbinder eller noe annet. Kurvmakeren på landet brukte gjerne lokale materialer. Kurvmakerne i byene var for en stor del avhengige av importert materiale.

Kurvmaker Klara Pil kommer til festivalen og holder kurs i pilfletting. Se programmet for hva og når, der finner du også påmeldingskjema.

Program

Om festivalen

Siste Artikler