Hør foredraget om Risør Sjømannsforening 150 år m/Tor A. Dahlstrøm

Boka som lanseres har tittel: «Den lange reisen». Risør sjømannsforening gjennom 150 år (1873 – 2023).
Foredraget vil ta for seg Risør sjømannsforenings historie fra den ble stiftet 8. februar 1873. 150 år er delt opp i fem tidsperioder; 1873 – 1914, 1914- 1945, 1946 – 1975, 1975 – 1989 og 1989 – 2023.
Nedtegninger i Sjømannsforeningens protokoll er utgangspunktet for «Den lange reisen». Fra seilskutetida i nær/langfart, kriger, «gullalderen», uteregistreringer til olje/gass eventyret i Nordsjøen. Risørs sjømenn var med på hele ferden, som gjengis i 50 «Sjømenn forteller» historier.

M/S «Avance», (O.N. Henriksen) var det siste Risør registrerte skip i utenriksfart. Det ble solgt utenlands i 1968. Året har således en stor symbolsk betydning i Risørs maritime historie