2023 – Foredrag om startup av delingsøkonomi på sjøen