2024 – Vi tilbyr 2 håndverkskurs i Risør våren 2024 – Søknadsfrist 1. april 2024

Bruk av Risør Torv som formidlingsarena
Kurset vil bli holdt på Risør Torv, det gjør det mulig for publikum og se, lære og bli inspirert til kanskje å være med neste gang.

Kompetansedeling for kursdeltakerne
Det er lagt opp til laftekurs og klinkkurs samtidig og på samme sted. Hver dag vil dere få muligheten til å bytte arbeidsplass for å dele kunnskap også litt på tvers. Det lagt opp til felles bespisning og besøk på Risørs Maritime opplevelsessenter. Her vil det bli store muligheter for kompetansedeling og relasjonsbygging.

Pris og påmelding
Det er plass til 6 deltakere pr. kurs. Alle kan delta, man trenger ingen forkunnskaper. Deltakeravgift for 1 kurs med 3 helgebaserte moduler kun faglig kr. 5000,- inkl. bespisning og utflukter kr. 8.000
Drikke til maten samt overnatting kommer i tillegg og ordnes privat.

Det Lille Hotel
Risør Hotel
Risør Pensjonat
Bobilparkering

Modul 2 – 31. mai – 2. juni
Fredag    Kl. 20.00  Felles middag på Promenaden, velkommen v/RTF     
Lørdag    Kl. 09.00- Kursstart
Kl. 12.30 Lunsj, brødmat/matpakke
Kl. 17.00 Kursslutt
Kl. 18.00 Tur med kanonjolla og besøk Risør Trebåtbyggeri
Kl. 20.00 Middag på Kast Loss
Søndag  Kl. 09.00 Kursstart
Kl.12.30 Lunsj
Kl. 17.00 Kursslutt

Foto: Rune Nylund Larsen

Modul 3 – 7.-9. juni
Fredag    Kl. 20.00  Felles middag på Rådhusgata Spiseri, velkommen v/RTF     
Lørdag    Kl. 09.00- Kursstart
Kl. 12.30 Lunsj, brødmat/matpakke
Kl. 17.00 Kursslutt
Kl. 18.00 Besøk Sjømannsforeningen og Skuteklubben
Kl. 20.00 Middag på Risør Hotel m/kåseri om Barken
Søndag  Kl. 09.00 Kursstart
Kl.12.30 Lunsj
Kl. 17.00 Kursslutt og takk for nå

skurteklubben

Det finnes flere hundre ulike måter å lafte på. De fleste husa langs kysten har utvendig kledning utenpå laftekonstruksjonen. Da var det praktisk at tømmerendene var sammenføyd slik at de var kuttet i flukt med veggens ytterside, altså en lafteknute uten laftehode. En variant av denne typen sammenføyning kalles kamnov.  Denne ble svært utbredt på Agder utover på 1800-tallet. Tanken er å konsentrere seg om denne laftemåten på kurset.

Modul 1 – uke 21
Oppmerking og konstruksjon av lafteknute i kamlaft.

Modul 2 – uke 22
Fortsette med konstruksjon av lafteknute
Sliping av verktøy.

Modul 3 – uke 23
Takkonstruksjon.

Den nordiske klinkbåttradisjonen kom i desember 2021 på Unesco sin prestisjetunge liste over verdens immaterielle kulturarv. Dette er en bekreftelse på at det internasjonale samfunnet verdsetter klinkbåt-arven, og at tradisjonen og kunnskapen nå må sikres i framtida.

Prammens historie
Prammen er en «ung» tradisjonsbåt som fant sin form på slutten av 1700 tallet. Dens arnested er kysten av nåværende Aust Agder. Prammen nærmest revolusjonerte folks mulighet til å forflytte seg i en tid da sjø, vann og elver var ferdselsveiene. De sørlandske båter før år 1800 var store, tunge og dyre, og ble benyttet til fiske og frakt. Med prammens inntreden kom båten som kostet kun en tredjedel. Kombinert med prammens fleksibilitet i størrelse, fra 10 til 18 fot, ble dette raskt en båt for alle. Nå kunne kvinner og unger få båt til eget bruk og vi fikk en oppblomstring av lag og foreningsvirksomhet. For skolebarna langs kyst og innsjø ga prammen en langt lettere hverdag. Prammen kunne formes til å bære tung last, eller lages så lett og liten at selv de minste kunne «fyke» bortover sjøen. Prammen holdt stand til slutten av 1950 årene da plastbåten overtok.

Kursbeskrivelse
Kurset gir deltakerne kjennskap og ferdighetstrening i selve båtbyggerhåndverket. I dette ligger material og verktøykunnskap. Mye av dette skiller seg ut fra andre håndverk, men tross sine forskjeller har kunnskap fra båtbygging vært nyttig ved utøving av andre fag. En av de store forskjellene er kunnskapen av å sikte krumme linjer, trene øye og hjerne for å oppdage hvilket fantastisk redskap dette er. Kurset vil ha prammer under bygging på tre stadier slik at deltakerne får prøve seg på alle faser av prambyggingen.

Hva tradisjonsverktøy lærer oss i dag
Vi vil så langt praktisk mulig bruke manuelt håndverktøy slik at vi med hele kroppen lærer å føle og lese materialene. Båtbyggerens evne til å mestre denne kunnskapen er essensiell for båtens kvalitet. Håndverktøy må lages, vedlikeholdes og tilpasses vår bruk. Kunnskapen om dette sammen med material kunnskapen læres oss å forstå de ofte mikroskopiske endringer vi må gjøre på verktøy eller i materialvalg. Dette er kunnskap vi drar nytte av i alle fag.

Arbeidsteknikker ved prambygging
Prammens hoved arbeidsteknikk heter klinkbygging. Dette betyr at bordene legges utenpå hverandre og holdes sammen jern eller kobberklink, en slags spiker med et påsatt hode også på innsiden. Dette er en gammel teknikk som selv vikingene mestret og er svært spennende å utøve i praksis. Nøyaktighet er viktig, nærmest en dyd, ved båtbygging, den skal jo bli tett!

Modul 1 – uke 21 – Forberedelser og oppstart bygging av klinkbygget pram
Historie om båttypen og klinkbåtbygging
Tegning/oppmåling
Byggeplass
Verktøy
Praktisk arbeid

Modul 2 – uke 22 – Årer
Tegninger og beregninger 
Verktøy
Sliping av håndverktøy – slipestein og bryne
Bygging av pram fortsettes
Ta ut fasong på bordganger

Modul 3 – uke 23 – Materialkunnskap
Valg av tresort til forskjellig båter
Valg av kvalitet
Tørt kontra fuktig virke
Festemetoder, tre og metall 
Bygging av pram fortsettes m/fokus på bunnstokker, spanter og innved 
Olje og overflatebehandling – miljøvennlig behandling
Årer fortsettes

Takk til Agder Fylkeskommune

som har gjort dette mulig