2168274_h81aa06980a435f1dcdc2_v1338226784_647x

Ungdomsseilas med jekta PaulineYouth Sailing with sloop Pauline

Er du mellom 16 og 26 år? Bli med oss på seilas i sommer!

Om bord på Pauline, en 150 år gammel jekt, legger vi ut på et eventyr til sjøs. Stå ved roret, kjenn vinden dra oss fram, gå i land, utforsk en øy, tenn bål i fjæra, samles til middag på dekk eller i byssa.En slik skute seiler ikke seg selv – på denne turen er du ikke passasjer, men medseiler – en aktiv del av mannskapet som får opplæring i alle turnusene om bord, fra dekk til bysse. Om du er en garva seiler eller aldri har vært på sjøen er du uansett velkommen så lenge du vil være med å ta i et tak!Hva er du interessert i å lære mer av? Skriv et ord i påmeldingen, så skal vi gjøre vårt ytterste for å sammen skape akkurat deres tur.Det praktiske:Avreise: Hopsjøbrygga på Hitra, søndag 16. juliAnkomst: Kristiansund/Forbundet KYSTENs landsstevne, torsdag 20. juliAlle måltider og alt opplegg er inkludert, men deltakere må selv ha reiseforsikring fordi de er medseilere og ikke passasjerer. Overnatting blir ombord og i telt på land. Gi beskjed om eventuelle matallergier ved påmelding! Seilasen er alkoholfri, og røyking er ikke tillatt ombord. Mer informasjon om blant annet oppmøte, forslag til pakkeliste og transport kommer etter påmelding.

Vi har plass til 24 deltagere – førstemann til mølla!

Pris for ungdomsmedlemmer i Forbundet KYSTEN: 750,-

Pris som inkluderer tur og ungdomsmedlemskap i Forbundet KYSTEN for 2017: 950,- Har du spørsmål? Send en mail til [email protected]

Påmeldingsskjema

Vi gleder oss til å treffe deg!

Les mer om Forbundet KYSTEN og hva vi jobber med

Are you between 16 and 26 years old? Join us on sailing this summer!

On board Pauline, a 150 year old jacket, we embark on an adventure at sea. Standing at the helm, like the wind pulling us up, landing, exploring an island, tinking a bonfire, gathering for dinner on deck or in the town. Such a ship does not sail itself – on this trip you are not a passenger but medals – an active part of the crew who gets training on all rows on board, from deck to town. If you are a tearboat sailing or have never been to the sea, you are welcome as long as you want to take a roof!
What are you interested in learning more? Write a word in the enrollment and we will do our utmost to create your own trip.

The practical:

Departure: Hopsjøbrygga at Hitra, Sunday July 16th

Arrival: Kristiansund /

Forbundet KYSTENs landsstevne,

Thursday, July 20th

All meals and all arrangements are included, but participants must have travel insurance as they are fellow passengers and not passengers. Accommodation stays aboard and in tents on land. Notify any food allergies by signing up! The sail is non-alcoholic and smoking is not allowed on board. More information on attendance, package list and transportation will come after registration.

We have room for 24 participants – first time at the mill!

Price for youth members in the federation COST: 750, –

Price that includes tour and youth membership in the Federal Coast for 2017: 950, – Do you have questions? Send an email to [email protected]

Program

Om festivalen

Siste Artikler