Med bil
Kjører du bil til Risør, følger du skiltene fra E18 og tar av på RV416. I det du kommer til Risør by, følger du anvisningen til parkeringsvaktene for å få en plass til bilen din for dagen. Parkering koster kr 50,-/dag.

Med buss
Buss er den beste måten å komme seg til festivalen på. Busstider finner du her.

Med taxi
Risør taxi holder til ved Kiwi/Statoil på Frydendal, de kan nås på tlf. 37150371

Med båt

M/F Øisang
Ferjen går til Indre Havn frem til onsdag 2. august 2017, de neste festivaldagene går den til Holmen. Det er ikke mulig kjøre bil til fergen på Indre Havn etter kl. 14.00 på tirsdag 1. aug.
Telefon til ferjeselskapet: 970 61 642

Til fots
Ta beina fatt i alle fall det siste stykket til festivalområdet. Foruten festivalmoro denne helga kan vi nok love trengsel og gater som er llite framkommelige for kjøretøy.

Inngang til festivalområdet
Adgang til festivalområde 1 er i kryssene Kragsgt/Torvet, Havnegt/Torvet, Strandgata v/Øysang/Brygga Restaurant. Adgang til festivalområde 2 er Dampskipsbryggen. Byens butikker, utesteder og andre næringsdrivende kan nås uten festivalpass.

Båttransport til Stangholmen under festivalen:
Alle festivaldeltakere kjører gratis med båten Agnes ut til Stangholmen under festivalen. Fra Stangholmen kan en se de råeste «regattamaskinene» for fulle seil ute på det åpne hav. Agnes går fra Hukken ved Politistasjonen i Risør sentrum med daglig avganger fra kl 12 hver hele time og hver halve time til og fra Stangholmen. Båtturen tar ca 15min

Gratis båttransport til Stangholmen med Agnes (Foto: Ina Veronica Pedersen)

[ultimate_spacer height=»25″]

Car
If arriving by car to Risør, follow signs from the E18 and take off onto RV416. When you arrive in Risør City, follow the directions of the parking guards to get a parking space for your car. The parking fee is NOK 50, – / day.

Bus
The local bus is the best way to get to the festival. Bus times can be found here.

Taxi
Risør taxi is at Kiwi / Statoil at Frydendal, they can be reached by phone. (+47) 37150371

Boat

M/F Øisang

Timetables: Will be updated closer to the festival

From Øysang From Risør
10.45 11.15
11.45 12.15
12.45 13.15
13.45 14.15
14.45 15.15
15.45 16.15
16.45 17.15

 

Timetables: will be updated closer to the festival

From Øysang From pier on Holmen
10.45 11.15
11.45 12.15
12.45 13.15
13.45 14.15
14.45 15.15
15.45 16.15

No routes on Sundays.

Stopps at «little Denmark» as needed.

Telephone to the ferry company: 970 61 642

By foot
Stretch your legs! At the very least, take the last stretch to the festival area on foot. In addition to the festival fun this weekend we can promise hustle and bustle and streets that are closed off to vehicles.

Entrance to the festival area
Access to festival area 1 is at the intersections of Kragsgt / Torvet, Havnegt / Torvet, Strandgata by Øysang / Brygga Restaurant. Access to festival area 2 is near Dampskipsbryggen. The city’s shops, night spots and other businesses can be reached without a festival pass.

Boats to Stangholmen during the festival:
All Festival participants ride for free on Agnes out to Stangholmen during the festival. From Stangholmen one can see the «Regatta Machines» in full sail out on the open sea. Agnes goes from Hukken by the police station in Risør’s center with daily departures after 12 noon every thirty minutes. The boat trip takes about 15 minutes.

[ultimate_spacer height=»25″]
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.