Tiffany

Tiffany – årets privatrestaurerte motorbåt 2015

I våre vurderinger skiller juryen mellom ombygging, renovering, tilbakeføring og restaurering. En skinnende blank og plettfri båt, er ikke synonymt med at båten når opp i en av våre kategorier. I valget mellom kandidatene, vektlegger vi blant annet fokus på originalitet og at arbeidet som er utført er i tråd med håndverksmessige tradisjoner og krav, men vi har også forståelse for at man søker å tillempe båtene til en ny tid og en ny bruk. Overordnet sett, vil vi gjerne betone at vi er imponert over det arbeid som legges ned i de mange klassiske trebåtene utstilt på festivalen – enten de er bygget som fritidsbåter eller bruksbåter. De inngår i en lenke av flytende kulturminner av stor historisk verdi i en tid da nybygging av trebåter finner sted i svært liten utstrekning.

Vi har vurdert flere kandidater til Årets privatrestaurerte motorbåt. Antallet prosjekter som ble presentert på årets festival var færre enn tidligere år, men vi har likevel funnet en klar vinner. Selv om prosjektet ikke fullt ut kan betraktes som ferdig, er arbeidene som er utført i løpet av kort så imponerende, at de alene kvalifiserer til prisen. Med den fremdriften som eierne har vist så langt, er juryen heller ikke i tvil om at prosjektet er i de beste hender, og at båten allerede neste år vil ha de siste, gjenværende detaljer på plass. Årets privatrestaurerte motorbåt er konstruert av den norske designerduoen Richard G. Furuholmen og Otto L. Scheen og bygget i 1963. Den har hatt en omflakkende tilværelse, men har nå åpenbart havnet i de beste hender. Prisen går til «Tiffany» og eierne Espen Bergan og Gry Frugård.

Tiffany