0

Åpningstale Torger Reve

Risør- kultur og forretning Arrangørene av årets Trebåtfestival har vært dristige i valg av åpningstaler.  De har valgt en person som ikke er fra Risør, men som har røtter i Rogaland, som har [...]

0

Styret ønsker velkommen

Det er en stor glede for styret i Trebåtfestivalen å ønske publikum velkommen til Risør. Trebåtfestivalen er et av de store høydepunktene om sommeren. Vi mener det er en viktig festival fordi [...]

0

Velkommen til Risør!

Velkommen til Norges kulturkommune Risør og til Risør Trebåtfestival. Vår kulturkommunestatus henger sammen med et kulturliv fylt av bredde og kvalitet. Risør Trebåtfestival er en viktig del av [...]