foredrag-rune

2017 – SEILINGSBESTGEMMELSER SKØYTER OG ANDRE KLASSISKE BÅTER

RISØR CLASSIC REGATTA CUP 2017

4 AUGUST

SEILINGSBESTEMMELSER FOR SKØYTER

ARRANGØR: PROSAIL

1 REGLER

1.1 Regattaen er underlagt følgende regler:
Kappseilingsreglene (KSR).
– Regattaens Kunngjøring.
– Disse seilingsbestemmelsene.
1.2 Kappseilingsreglene 44.1 og 44.2 endres som følger:
– Det er ikke anledning til å ta totørnstraff for brudd på en regel i Del 2, eller entørnstraff for merkeberøring. Arrangøren kan fravike KSR 64.1 (a) om straff og frifinnelse, og uten en høring benytte prosenttillegg i tid / straff gitt for eksempel som følger:
– Forseelse ved start / runding / merker:
o For tidlig start 10 % tidsstraff (minimum en plass ned )
o Berøre start / rundingsmerke 10 % tidsstraff
– Motorbruk
o Unngå nødssituasjon / skade. Ingen straff
o Nødvendig motorbruk skal ikke medføre fordeler.

2 REGISTRERING. HANDIKAPREGLER

2.1 Påmelding Trebåtfestivalregattaene i info. teltet fredag kl. 10-12. der deltakerne også vil motta seilingsbestemmelser .
2.2 Det seiles etter ”VET-regelen” Handikap oppgis ved registrering.
2.3 Skøyter kan ikke bruke genoa, spinnaker eller spinnakerliknende seil.
2.4 Godkjente deltakere er kun de som er godkjente av arrangøren, og som har komplettert sin påmelding på Regattakontoret før start.

3 REGATTAKONTOR. BESKJEDER TIL DELTAKERNE

3.1 Regattakontor er i Informasjonsteltet på Torvet.
3.2 Offisiell oppslagstavle er ved Regattakontoret. Deltakerne er selv ansvarlige for å holde seg underrettet om alt som slås opp på denne tavlen.

4 ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE

4.1 Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli slått opp før kl.10.00 samme dag de trer i kraft.

5 SIGNALER PÅ LAND

5.1 Når flagg ”Y” vises på land gjelder regel 40 hele tiden når båtene er på vannet. Dette endrer innledningen til Del 4..

6 PROGRAM FOR SEILASENE.

6.1 Fredag 04.08 Skippermøte: Bakgården ved Sparebanken SØRs lokaler.
Regattaer starter kl 14.00. Tidspunkt for hver enkelt klasse vil bli nærmere angitt på skippermøte.

7 KLASSER, KLASSEFLAGG, ANTALL SEILASER

Klasse Skøyter med ”VET-handicap” Klasseflagg E.
Klassen seiler kun fredag.

8 BANEOMRÅDE

8.1 Regattaområde er fjordområdet nord og syd for Risør havn og ut til Høybåen.

9 KART, LØP OG MERKER

9.1 Det benyttes ordinære navigasjonsmerker og utlagte oransje, oppblåsbare merkebøyer.
9.2 Seilløpene vil bli angitt på skippermøte. Nummer angir hvilken rekkefølge merkene skal rundes, alle rundinger er babord.
9.3 Merkenes nummerering og beskrivelse er gitt i vedlagte kart over baneområdet.
9.4 Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke tillatt å seile innenfor området merket ”STENGT FOR SEILAS”.
9.6 Løpet kan avkortes i henhold til KSR 32.

10 STARTLINJE OG STARTSYSTEM

10.1 Startlinje vil være mellom ytre utlagte oransje merkebøye og signalmast på Kastellet. Evt. indre merkebøye fungerer som begrensningsmerke mot land og er ikke del av startlinjen.
10.2 Kappseilasene starter ved å bruke KSR 26.

 SIGNAL

 FLAGG OG LYD

 MINUTTER FØR START

Varsel Klasseflagg   opp                       1 lydsignal 5
Klar P ( Blue Peter ) opp                   1 lydsignal 4
Ett minutt Klarsignal ( P ) fjernes             1 lydsignal 1
Start Klasseflagg fjernes                   1 lydsignal 0

10.3 Skøytene kan starte innenfor et tidsvindu på 10 minutter etter sitt startsignal. Arrangøren vil registrere den enkelte båts starttidspunkt og legge dette til grunn ved utregning av seilt tid. Etter utløpet av 10 minutters perioden vil båtene få tidstillegg. Dette endrer KSR 26.
10.4 En båt som starter senere enn 15 minutter etter sitt startsignal vil bli scoret som DNS

11 TILBAKEKALLING

11.1 Det vil ikke bli gitt signal om individuell tilbakekalling. En båt som har noen del av sitt skrog, besetning eller utstyr på løpssiden av startlinjen vil bli gitt en prosentstraff i.h.t disse bestemmelsenes pkt 1.2 Dette endrer KSR 29.1.

12 MÅLLINJE

12.1 Mållinje er normalt den samme som startlinjen.

13 MAKSIMALTIDER

13.1 Båter som går i mål senere enn 1 time etter første målpassering i sin klasse, blir registrert som ikke fullført (DNF).
13.2 Dersom gjennomsnittsfarten til båtene er under 2 knop kan arrangøren avbryte og annullere seilasen.

14 MÅLING / KONTROLL OG SIKKERHET

14.1 Regattakomiteen kan foreta kontroll av enhver båt.
14.2 En båt som har startet og deretter bryter løpet underveis, SKAL snarest gi beskjed til arrangøren om brutt løp.
14.3 Regattakomiteen vil lytte på VHF kanal 77 under seilasene.

15 PROTESTER

15.1 Kun signalflagg «B» vil bli akseptert som protestflagg. Dette skal føres ved målgang, og komiteen skal varsles samtidig.
15.2 Det blir anledning til Megling i form av at protesterende og påprotesterte møter til diskusjon av hendelsesforløp og evt. avgjørelse så snart som mulig etter dagens seilaser. Godtas Meglingsrepresentantens avgjørelse i en megling, får evt. den som har brutt en regel 30% av påmeldte båter, i tillegg til sin plassering (avrundet). Godtas ikke megling av begge parter blir det protest og protestmøte på vanlig måte.
15.3 Protester skal skrives på skjema som fås på regattakontoret og leveres der innen 1 time etter at siste båt i klassen gikk i mål.
15.4 Protestkomiteens oppslag om protester vil komme på den offisielle Regattatavle ca. 30 min etter at protesttiden er slutt, med opplysninger om parter og vitners innkalling med sted og høringstider.
15.5 Protestkomiteen vil holde høringer så snart som mulig i den rekkefølge den fastsetter.
15.6 Det er påprotesterte og protesterende båts ansvar å vite hvor og når deres høring vil finne sted, være tilstede til denne tid, samt sørge for at vitner også møter.

16 ANSVAR UNDER REGATTAEN

16.1 Arrangør har intet ansvar for tap, ødeleggelser eller skader av noen art, som er tilført av båter og besetninger eller gjester som er tilstede på grunn av seilasene.
16.2 Det er til enhver tid den enkelte båts ansvar å vurdere om hun vil starte eller fortsette seilasen i henhold til KSR 4.

17 REMIERING / PREMIEUTDELING

17.1 Det blir en tredjedels premiering. Premieutdeling på torget lørdag kl 20.30.

Program

Om festivalen

Siste Artikler