2017 – SEILINGSBESTEMMELSER FOR METERBÅTER

SEILINGSBESTEMMELSER FOR METERBÅTER

ARRANGØR: RISØR SEILFORENING

 1. REGLER

1.1       Regattaen er underlagt følgende regler:

–           Kappseilingsreglene (KSR).

–          Kunngjøring

–           Disse seilingsbestemmelsene.

 

2          REGISTRERING.  HANDIKAP REGLER

 • Vi ønsker at alle som skal seile regatta bruker påmeldingssystemet Sail race System https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2110&act=paameld
  • Det vil i tillegg være mulig å melde seg på Trebåtfestivalregattaene i info. teltet torsdag kl. 17-19 og fredag kl. 9-10. og motta seilingsbestemmelser .
  • Det seiles etter ”KLR” for Meterbåter
  • Handikap oppgis ved påmelding/registrering. Båter som ikke har KLR-tall, vil få 2.00, eller kan søke om individuell vurdering gjort av regattakomité i samarbeid med klassekaptein for respektive klasse.
  • Godkjente deltakere er kun de som er godkjente av arrangøren, og som har komplettert sin påmelding på Regattakontoret før start.

 

3          REGATTAKONTOR. BESKJEDER TIL DELTAKERNE

3.1              Regattakontor er i Seilforeningens informasjonstelt i på toget.

3.2              Offisiell oppslagstavle er ved Regattakontoret. Deltakerne er selv ansvarlige for å holde seg underrettet om alt som slås opp på denne tavlen.

 

4          ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE

 • Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli slått opp før kl.10.00 samme dag de trer i kraft.

 

5          SIGNALER PÅ LAND

5.1       Når flagg ”Y” vises på land gjelder regel 40 hele tiden når båtene er på vannet. Dette endrer innledningen til Del 4..

 

6          PROGRAM FOR SEILASENE.

6.1       Fredag 5.8 kl 11.00. Skippermøte i Frelsesarmeens lokaler.

6.2       Fredag 5.8 kl 13.15.. Seilas etter banekart.

 • Eventuell endring av starttidspunkt eller bane kan bli kunngjort på skippermøte.

6.5       Dersom antall påmeldte båter tilsier det, kan det bli aktuelt med start i flere grupper. Gruppene vil i såfall starte med 10 minutter mellomrom

6.5       Alle båter som ikke skal starte i den følgende starten, anmodes om å holde seg borte fra startområdet.

 

7          GRUPPER, KLASSEFLAGG, ANTALL SEILASER

7.1       Båtene blir inndelt i følgende grupper:

 

– Gruppe 1, Meterbåter med ”KLR-handicap”           Klasseflagg D.

– Evt gruppe 2, Meterbåter med ”KLR-handicap”      Klasseflagg E.

 

8          BANEOMRÅDE

8.1       Regattaområde er fjordområdet  nord og syd for Risør havn.

 

9                    KART, LØP OG MERKER

9.1       Det benyttes ordinære navigasjonsmerker og utlagte oransje, oppblåsbare merkebøyer.

9.2       Seilløpene vil bli angitt fra talltavle på Kastellet før start. Nummer angir hvilken rekkefølge merkene skal rundes, og «S» og «B» betyr h.h.v styrbord eller babord runding av merkene. Etter siste angitte tall (merke) går løpet direkte til mål ved Kastellet.

Dersom merket «0» inngår i seilløpet skal mållinjen passeres som del av løpet.

 • Merkenes nummerering og beskrivelse er gitt i vedlagte kart over baneområdet.

Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke tillatt å seile innenfor de skraverte områdene.

9.5       Løpet kan avkortes i henhold til  KSR 32.

 

10        STARTLINJE OG STARTSYSTEM

10.1     Startlinje vil være mellom ytre utlagte oransje merkebøye og rød-hvit signalmast på Kastellet. Evt. indre merkebøye fungerer som begrensningsmerke mot land og er ikke del av startlinjen.

10.2     Kappseilasene starter ved å bruke KSR 26. Gruppene starter evt. med 10 minutter mellomrom.

           

 

SIGNAL

 

FLAGG OG LYD

 

MINUTTER FØR START

Varsel Klasseflagg  opp                         1 lydsignal 5
Klar Klarsignal P ( Blue Peter ) opp   1 lydsignal 4
Ett minutt Klarsignal  ( P ) fjernes              1 lydsignal 1
Start Klasseflagg fjernes                     1 lydsignal 0

 

 

10.3     En båt som starter senere enn 10 minutter etter sitt startsignal vil bli scoret som DNS.

 

11        TILBAKEKALLING

11.1     Individuelle tilbakekallinger signaliseres i henhold til  KSR 29.2.

11.2     Generell tilbakekalling vil bli signalisert i henhold til  KSR 29.3.

Klasser som skal starte etter en klasse som har fått Generell tilbakekalling, forskyves tilsvarende til etter den nye start.

 

12        MÅLLINJE

12.1     Mållinje er normalt den samme som startlinjen.

 

13        MAKSIMALTIDER

 • Båter som går i mål senere enn 45 minutter etter første målpassering i sin klasse, blir registrert som ikke fullført (DNF).
 • Dersom gjennomsnittsfarten til båtene er under 2 knop kan arrangøren annullere seilasen.

 

14        SIKKERHET

14.1     En båt som har startet og deretter bryter løpet underveis, SKAL snarest gi beskjed til arrangøren om brutt løp.

14.3     Regattakomiteen vil lytte på VHF kanal 77 under seilasene.

 

15        PROTESTER

15.1     Kun signalflagg «B» vil bli akseptert som protestflagg. Dette skal føres ved målgang, og komiteen skal varsles samtidig.

15.2     Protester skal skrives på skjema som fås på regattakontoret og leveres der innen 45 minutter etter at siste båt i klassen gikk i mål.

15.3     Protestkomiteens oppslag om protester vil komme på den offisielle Regattatavle ca. 30 min etter at protesttiden er slutt, med opplysninger om parter og vitners innkalling med sted og høringstider.

15.4     Protestkomiteen vil holde høringer så snart som mulig i den rekkefølge den fastsetter.

15.5     Det er påprotesterte og protesterende båts ansvar å vite hvor og når deres avhøring vil finne sted, være tilstede til denne tid, samt sørge for at vitner også møter.

 

16        ANSVAR UNDER REGATTAEN

16.1     Arrangør har intet ansvar for tap, ødeleggelser eller skader av noen art, som er tilført av båter og besetninger eller gjester som er tilstede på grunn av seilasene.

16.2     Det er til enhver tid den enkelte båts ansvar å vurdere om hun vil starte eller fortsette seilasen i henhold til  KSR 4.

 

17        PREMIERING / PREMIEUTDELING

17.1     Det vil bli en tredjedels premiering. Glasspremier deles ut under aftersail

fredag kl 17.00. Vandrepremier vil bli utdelt på torget lørdag kl 20.30.

 

GOD SEILAS !

Program

Om festivalen

Siste Artikler