SEILINGSBESTEMMELSER FOR ENTYPEBÅTER 2017

SEILINGSBESTEMMELSER FOR ENTYPEBÅTER 2017

ARRANGØR: RISØR SEILFORENING

 

 1. REGLER

1.1          Regattaen er underlagt følgende regler:

 • Kappseilingsreglene (KSR).
 • Klassereglene for den enkelte klasse.

–              Disse seilingsbestemmelsene.

 

2             REGISTRERING.

 • Vi ønsker at alle som skal seile regatta bruker påmeldingssystemet Sail race System https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2110&act=paameld
  • Det vil i tillegg være mulig å melde seg på Trebåtfestivalregattaene i info. teltet torsdag kl. 17-19 og fredag kl. 9-10. og motta seilingsbestemmelser .
  • Èn-typebåter seiler i egne klasser.
  • Godkjente deltakere er kun de som er godkjente av arrangøren, og som har komplettert sin påmelding på Regattakontoret før start.

 

3             REGATTAKONTOR. BESKJEDER TIL DELTAKERNE

 • Regattakontor er i informasjonsteltet i på torget.
 • Offisiell oppslagstavle er ved regattakontoret. Deltakerne er selv ansvarlige for å holde seg underrettet om alt som slås opp på denne tavlen.
 • Skippermøte vil være Frelsesarmeens lokaler fredag 5. kl 11.00.

 

4             ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE

4.1          Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli slått opp før kl.10.00 samme dag de trer i kraft.

 

5             SIGNALER PÅ LAND

 • Signaler på land vil bli gitt ved regattakontoret.
 • Når flagg Y vises på land gjelder regel 40.1 hele tiden når båtene er ute på vannet. Dette endrer innledningen til Del 4.
 • Hvis gult flagg vises fra land under sprinten skal båtene seile utenom startlinjen og runde seilforeningens merke 2 babord før de går i mål.

 

 • PROGRAM FOR SEILASENE

5,5 M2, 12,5 M2 og andre Entypebåter

 

 • Fredag 5.8 kl 18.00 Seilas etter banekart og løp angitt fra kastellet.
 • Lørdag 6.8 kl 13.00. Seilas etter banekart og løp angitt fra kastellet.
 • Startrekkefølge i henhold til signal med klasseflagg.

6.6          Alle båter som ikke skal starte i den følgende starten, anmodes om å holde seg borte fra startområdet.

 

7             KLASSER, KLASSEFLAGG, ANTALL SEILASER

7.1          Båtene blir inndelt i følgende klasser: (Dette er ikke nødvendigvis startrekkefølgen)

 

KLASSE

KLASSEFLAGG

KLASSEFLAGG

 5,5 M R Signalflagg ”E” (Rødt – blått)
 12,5 m2 krysser Signalflagg ”F” (Hvitt – rødt)
Andre Entypebåter Signalflagg etter nærmere avtale

 

8             BANEOMRÅDE

8.1          Regattaområde er fjordområdet utenfor Risør havn.

 

9             LØP OG MERKER

9.1          Det benyttes ordinære navigasjonsmerker og utlagte oransje, oppblåsbare merkebøyer.

9.2          Seilløpene vil bli angitt fra talltavle på Kastellet før start. Nummer angir hvilken rekkefølge merkene skal rundes, og «S» og «B» betyr h.h.v styrbord eller babord runding av merkene. Etter siste angitte tall (merke) går løpet direkte til mål ved Kastellet.

Dersom merket «0» inngår i seilløpet skal mållinjen passeres som del av løpet.

 • Merkenes nummerering og beskrivelse er gitt i vedlagte kart over baneområdet.
 • Løpet kan avkortes i henhold til KSR 32.

 

 • STARTLINJE OG STARTSYSTEM

10.1        Startlinje vil være mellom ytre utlagte oransje merkebøye og signalmast på Kastellet. Evt. indre merkebøye(r) fungerer som begrensningsmerke mot land og er ikke del av startlinjen.

10.2        Kappseilasene starter ved å bruke KSR 26.

               

 Signal  Flagg og lyd  Minutter før start
Varsel Klasseflagg  opp                        1 lydsignal 5
Klar Klarsignal ( P ) opp                    1 lydsignal 4
Ett minutt Klarsignal  ( P ) fjernes              1 llydsignal 1
Start Klasseflagg fjernes                     1 lydsignal 0

 

 

11           TILBAKEKALLING

11.1        Individuelle tilbakekallinger signaliseres i henhold til  KSR 29.2.

11.2        Generell tilbakekalling vil bli signalisert i henhold til  KSR 29.3.

Klasser som skal starte etter en klasse som har fått Generell tilbakekalling, forskyves tilsvarende til etter den nye start.

 

12           MÅLLINJE

12.1        Mållinje er normalt den samme som startlinjen.

 

13           MAKSIMALTIDER

 • Båter som går i mål senere enn 45 minutter etter første målpassering i sin klasse, blir registrert som ikke fullført (DNF).
 • Dersom gjennomsnittsfarten til båtene er under 2 knop kan arrangøren avbryte og annullere seilasen.

 

14          POENGSYSTEM

 • Lavpoengsystemet i App. A vil bli benyttet.
 • Begge seilaser skal telle i sammendraget, og hver båts totale poengsum skal være summen av dens poengresultater i begge kappseilaser.
 • Dersom båter står likt i poeng etter endt serie skal KSR App. A 8 benyttes for å bestemme rekkefølge.

 

15           MÅLING, KONTROLL OG SIKKERHET

 • Regattakomiteen kan foreta kontroll av enhver båt.
 • En båt som har startet og deretter bryter løpet underveis, SKAL snarest gi beskjed til arrangøren om brutt løp.

 

16           PROTESTER

 • Kun signalflagg «B» vil bli akseptert som protestflagg. Dette skal føres ved målgang, og komiteen skal varsles samtidig.
 • Protester skal skrives på skjema som fås på regattakontoret og leveres der innen 45 minutter etter at siste båt gikk i mål.
 • Protestkomiteens oppslag om protester vil komme på oppslagstavla ca. 30 min etter at protesttiden er slutt, med opplysninger om parter og vitners innkalling med sted og høringstider.
 • Protestkomiteen vil holde høringer så snart som mulig i den rekkefølge den fastsetter.
 • Det er påprotesterte og protesterende båts ansvar å vite hvor og når deres avhøring vil finne sted, være tilstede til denne tid, samt sørge for at vitner også møter.

 

17           ANSVAR UNDER REGATTAEN

 • Arrangør har intet ansvar for tap, ødeleggelser eller skader av noen art, som er tilført av båter og besetninger eller gjester som er tilstede på grunn av seilasene.
 • Det er til enhver tid den enkelte båts ansvar å vurdere om hun vil starte eller fortsette seilasen i henhold til regel 4.

 

18           PREMIERING / PREMIEUTDELING

18.1        Det vil bli en tredjedels premiering. Vandrepremier og glasspremier vil bli delt ut på torvet

lørdag kl 20.30. Vandrepremier deles ikke ut hvis det er færre enn tre båter som deltar i en klasse.

 

GOD SEILAS !!