2024 – Historien om R/S 30 «Risør II»

«Risør II» ble bygget i 1914 som en erstatning for redningsskøyta «Risør I». «Risør I» var bygget i 1911 for midler samlet inn i Risør.

«Risør I» forliste allerede i desember 1913 i en storm utenfor Risør. «Risør I» er den eneste redningsskøyta som er forsvunnet sporløst i tjeneste. Forsikrings-pengene ble brukt til å bygge «Risør II». Hun ble bygget på Holmen i Risør, hos Risør Båtbyggeri etter samme tegning som «Risør I». «Risør II» ble sjøsatt 16. september 1914 og fikk seilnummer RS 30.

Som redningsskøyte har «Risør II» innslept og assistert 293 båter og reddet 3 båter med 8 mann og 2 seilskuter med 17 mann fra forlis. «Risør II» var i tjeneste for redningsselskapet til 1936, da ble den solgt til et engelsk ektepar. Under krigen var den i engelsk krigstjeneste. Først i 1956 ble det installert maskin , og i 1969 ble båten solgt videre til et nytt engelsk ektepar.

I 1986 ble båten kjøpt hjem til Norge igjen av Stiftelsen Risør II. Da var den i så dårlig forfatning at den måtte total restaureres. Skrog, dekk, innredning og rigg ble bygd opp på nytt og i 1992 var hun seilklar igjen. Det finnes tre typer av Colin Archer redningsskøyter, og «Risør I & II» tilhører den siste typen som er bredere og fyldigere enn de tidligere. «Risør II» er derfor en meget sjødyktig båt som har mye å stå imot naturkreftene med og er derfor en komfortabel båt å oppleve frisk vind og kulinger i.

«Risør II’s Venner» er en venneforening som har til formål å eie og å forestå restaurering, drift og vedlikehold av R/S “Risør II” med utgangspunkt i skøytas opprinnelige farvann.
Gjennom dette og tilhørende virksomheter søker en å bevare R/S “Risør II” som en del av kystkulturen ved å gi tilbud til Risørs befolkning, skole, opplæring, ungdomsarbeid, reiseliv og egne medlemmer ved deltakelse i regattaer og andre aktiviteter.

«Risør II» er alltid deltakende på Risør Trebåtfestival, den ligger innerst i havnen og blir brukt som scene både til åpningsseremoni, mindre konserter, prisutdelinger etc. Venneforeningen er aktivt med i planlegging og gjennomføring av festivalen.

På bildene under ser vi Sandefjord RS 28 bygd i 1913 og Risør I RS24 bygd i 1911 (forsvant i en vinterstorm natt til 4. desember 1913). Sandefjord var bygd på Holmen i Risør, mens RS 24 ble bygd hos Brødrene Marcussen på Gjeving. Risør II Rs 30 ble bygd på Holmen i Risør av O&J i 1914.

Risør I Risør II

 

Program

Om festivalen

Siste Artikler