Festivalleder Kari-Anne Røisland

2020 – Risør Trebåtfestival søker festivalkoordinator

Beskrivelse av oppgaver
Stillingen er en svært viktig støttefunksjoner for festivalen, festivalleder, styret og andre medarbeidere. Oppgavene omfatter i all hovedsak administrative og markedsrettede gjøremål. Som kundeservice på tlf./mail, oppfølging av båter, salg og oppfølging av utstillerplass, oppfølging og opplæring av frivillige lag og foreninger, planlegge underholdning og være artistansvarlig, utarbeidelse og kvalitetssikring av kjøreplaner, feeding på sosiale medier, oppdatering av web, oppdatere ulike reiselivsportaler, distribuere festivalmagasin, utarbeide skiltplan og produsere alle informasjonsplakater, lage info. plakater til alle påmeldte båter, operativ driftskoordinator under festivalen og ellers andre praktiske gjøremål, rydde etter festivalen er ferdig.

Dine personlige egenskaper
For å passe til jobben må du elske høyt tempo, ha gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig, være blid, hyggelig, løsningsorientert, motiverende på de du har rundt deg, ryddig og strukturert, like å ta ansvar, har pashion

Du motiveres av
Å gjøre en best mulig jobb for Risør som by, å finne gode løsninger for å lage en best mulig festival for de besøkende, å gi gjester og frivillige så god service at de kommer tilbake neste år.

Din bakgrunn
Vi ser etter en som har administrativ erfaring, gjerne fra frivillig organisasjon, kanskje studerer du eller har jobbet innen reiseliv/event tidligere, være kjent med ulike dataprogrammer som f.eks Office, Google Drive, sette deg raskt inn i nye systemer for bruk av web, sosiale medier, billettsystem etc.

Arbeidssted
Festivalkontoret, festivalområdet generelt og ved markedsaktiviteter utenfor Risør.


Tidspunkt og forventet varighet av arbeid
Engasjementet løper fra mai/juni til 15. aug 2020. Festivalkoordinator må være tilgjengelig i Risør i avtaleperioden.  Oppstart etter nærmere avtale.

Lønn og annen godtgjørelse
Lønn etter avtale.

Rapportering
Arbeidstaker rapporterer til Festivalleder

Søknad og CV
Sendes til Festivalleder Kari-Anne Røisland på karianne@trebatfestivalen.no