2020 – Risør Trebåtfestival blir prosjektleder for Senter for Tradisjonshåndverk i Risør

Prosjektet ser på hvilken mulighet Risør har til å «ta posisjonen» innenfor tradisjonshåndverk i SørNorge. Gjennom å koordinere alle gode krefter innen vern og næringsvirksomhet for både hus og båt. Dette for å fremstå med en ennå sterkere tradisjonshåndverkprofil i Risør. Dette skal være et kompetanse og formidlingssenter. Prosjektet setter ord på viktigheten av å etablere Uthavn Fagskole i Risør. En fagskole med fordypning i tradisjonshåndverk. Videre skal vi koordinere fagmiljøet innenfor vern og næring for å styrke Risørs posisjon her vi allerede har et fotfeste. Sammen er vi sterkere og kan gi viktige synergier for byen.

Risør Trebåtfestival har blitt kontaktet av prosjektgruppa som bl.a. består av Risør By, Risør Kommune, Solli Bygg, Risør Trebåtbyggeri, Moen Trebåtbyggeri, Risør Kystkultursenter og prosjektets initiativtaker Lars Nordal (Risørgutt og tidligere leder av Asker Næringsråd) om å ta dette prosjektet videre.

Risør Trebåtfestival med sin gode og kjente merkevare skal være lokomotivet i en videre fremdrift som skal utvikle et mere samlet fagmiljø som styrker byens profil og som skal formidles gjennom Risør Trebåtfestivals aktiviteter hele året og spesielt under festivaldagene.

Risør Trebåtfestival har i sin strategi at vi skal utvide festivalen til også ta med bygningsvern og næringslivet innen husbygg. Dette startet vi opp med for første gang i 2019 og ble meget godt mottatt fra både aktørene og publikum. Vi har sakt at trehus og trebåt samlet vil styrke Risørs profil. Det arbeidet har vi allerede startet på og vi ser positivt på å jobbe videre med dette ved å overta videre fremdrift i Regionalt senter for tradisjonshåndverk.

Risør Trebåtfestival ser på dette som en spennende oppgave og har takket ja til forespørselen. Prosjektet vil ikke påvirke Risør Trebåtfestivals budsjett på det nåværende tidspunkt. Prosjektet vil ha egne budsjetter. Det er utarbeidet en rapport fra fase 1 i dette prosjektet. Prosjektet må ikke forveksles med Bygningsvernsenteret. Bygningsvern og Fartøyvernsenteret vil være gode samarbeidspartnere inn i prosjektet. Det vil også være komplementerende i forhold til Fagskolen Bygg i Grimstad. Det vil være naturlig at vi kontakter Risør Videregående Skole for et samarbeid om lokaler, og vi mener at dette vil styrke Risørs attraktivitet innen skoletilbudet totalt sett.

 

Program

Om festivalen

Siste Artikler