RISØR BY

trebatfestivalen risorby

RISØR BY

Risør by AS ble stiftet i 2015 som et samarbeidsprosjekt mellom kommune og næringsliv. Et økonomisk forpliktende samarbeid mellom kommune og næringsliv er noe av det som særtegner selskapet.

Risør by AS skal være det selskapet som best kan være pådriver for og gjennomføre arrangementer og oppdrag for næringsliv og kommune hvor positivt fokus på Risør sentrum er formålet. Selskapet skal være en viktig og tydelig aktør som bidrar den positive utviklingen i byen vår.

Risør by AS arbeider for å vitalisere Risør sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker Risørs attraktivitet innen kommersielle og kulturelle tilbud.

Det overordnede målet for selskapet er arbeidsoppgaver som bidrar til en positiv utvikling av byens sentrum primært og kommunen for øvrig sekundært. Dette med grunnlag i at økt etterspørsel (handel, service, servering, kultur, leienivå, skatter/avgifter/gebyrer) bidrar til økt verdiskapning for selskapets aksjonærer.

Våre samarbeidspartnere

sparebankensor
risor
aafk
lindalgruppen
Jotun
coop_extra
Sport2
Cloudnames
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.