Priser Risør trebåtfestival 2018

Juryens kåringer

Trebåtfestivalens jury, bestående av Knut Løvdal, Erlend Arntzen Dale og Heidi Sletten, har hatt i oppgave å finne kandidater og kåre vinnere til priser i fem faste kategorier, samt Juryens Hederspris som deles ut når juryen finner en verdig kandidat. Prisen Årets båt går til et nybygg, og vi har kåret Årets stand på land. Juryen skal også finne kandidater til fire priser for beste restaurerte båt, hvorav to skal gå til motorbåter og to til seilbåter, der henholdsvis verft og privatpersoner står bak arbeidet som er utført. På grunn av mangel på kandidater, har juryen i år valgt å ikke dele ut prisen i kategorien «Årets verftsrestaurerte motorbåt» og «Årets privatrestaurerte seilbåt» Vi har imidlertid notert oss noen enkeltprosjekter som vil være svært aktuelle kandidater neste år – forutsatt at de imponerende arbeidene som er påbegynt sluttføres med samme håndverksmessige kvalitet. Styre i Risør Trebåtfestival deler ut Trebåtfestivalens hederspris.

Årets båt. (Fortrinnsvis til et nybygg.)

Prisen Årets båt skal i fortrinnsvis tildeles en nybygd båt. I tidligere år, da norsk trebåtbyggernæring besto av flere aktører enn i dag, lå det også i juryens retningslinjer at prisen skulle tildeles båtbyggere med trebåtbygging som yrke. I år har juryen merket seg flere nybygde trebåter som var god kandidater.

Prisen Årets båt, går også i år til et nybygg. Vinnerbåten er et eksempel på godt håndverk som i sterk grad bidrar til å føre båtbyggerhåndverket videre inn i fremtiden. Arbeidet som ligger bak båten representerer en viktig innsats for å ta opp igjen og aktualisere en lokal båtbyggertradisjon. Det frivillige miljøet rundt denne båten og med flere båter i klubbens flåte gjør båten synlig i lokalmiljøet.

Pris for Årets båt går til «Dypvåg totakt 3» ved Peder Jensen og Dypvåg totaktsklubb.

 

Årets privatrestaurerte motorbåt

Årets pris til privatrestaurerte motorbåt går til en som har imponert juryen stort. Her er alt som er gjort så gjennomtenkt og deretter godt utført at enhver fagmann vil nikke anerkjennende. Eieren har gjennom sine 19 år med båten ikke spart på noe, men likevel uten at det fremstår som pompøst. Når det originale uttrykket også har blitt bevart har juryen ikke vært i tvil om denne prisen.

Årets privatrestaurerte motorbåt er konstruert av den norske konstruktøren Otto L. Scheen og bygget av Brødrene Aa i 1970. Prisen går til «Inger II» og eierne Kjell Denk Bolstad.

 

(Årets verftsrestaurerte motorbåt og Årets privatrestaurerte seilbåt blir ikke delt ut. )

 

Årets verftsrestaurerte seilbåt

Juryen har merket seg en båt i kategorien Årets verftsrestaurerte seilbåt. Båten som for prisen har hatt en omfattende restaureringa arbeid. Med forbilledlig fokus med tilbakeføring til originale utsende.

Ikke bare er båten vel restaurert, men miljøet rundt båten gjør et forbilledlig arbeid med å formidle maritim kulturarv til skolene i sin hjemkommune.

Prisen Årets verftsrestaurerte seilbåtbåt, er bygd på Porsgrunds Bådbyggeri av Thor Andersen i 1896, går til «Losskøyta Frithjof II».

 

Årets stand

Nest siste pris som vi skal dele ut, går til Årets stand. Aktivitetene på land, er også et viktig opplevelseselement på trebåtfestivalen. Utstillingene skal formidle et budskap på en engasjerende og forståelig måte. De skal ha en umiddelbar stoppeffekt, og gjerne sette publikum i aktivitet.

På årets stand er det alltid fult av folk, der er det stor formidlings glede og utsøkt håndverk som blir demonstrert. Og i år har det virkelig satsete med å hente inn produktenes grunnlegger. Båtbygger og andre håndverker trenger godt verktøy, prisen for Årets stand går til No-10 Klassisk Håndverktøy ved Tor Morten Halvorsen.

 

Trebåtfestivalens hederspris

Trebåtfestivalens hederspris deles ikke ut årlig, men kun ved de anledninger det er noen som vi med særlig grunn til å gi noen en ekstra honnør for sitt arbeid. Den deles ut både til organisasjoner og privatpersoner. I år har vi unntaksvis ikke en prisvinner, men to. Noen mennesker er og har vært så viktige for fartøyevernet i Norge, uten disse personen. For mange av båten er her på festivalen disse personen bidratt sin kunnskap og forskjell. Og uten dem vi vært fattigere.

Ene hederspris mottakeren har drevet et av Norges viktigeste verft i en årrekke, er drevet viktig restaurering på fartøy fra hele Skagerak.

Den andre går til en nestor innen seilskøyte miljøet. En synlig bevis på hans innsats, er RS1 Colin Archer som år er 125 år.

Trebåtfestivalens hederspris går til Hans Arntzen og Knut von Trepka!

Foto: Torbjørn Lensebakken

Program

Om festivalen

Siste Artikler