2018: PANELDEBATT – KYSTKULTUR I ENDRING - Trebåtfestivalen

2018: PANELDEBATT – KYSTKULTUR I ENDRING

PANELDEBATT – KYSTKULTUR I ENDRING
STED: FRELSESARMEENS LOKALER

Risør Trebåtfestival har invitert representanter fra kulturminneforvaltningen og de frivillige til en stor debatt om trebåten og kystkulturens kår i Aust-Agder. Etter mange tiår med stemoderlig behandling av kystens kulturminner har vinden nå snudd og i løpet av kort tid har fylket fått eget sjøfartsmuseum i Grimstad, Bratteklev Skipsverft i Arendal har åpnet dørene som museum, Risør har fått sitt kystkultursenter på Moen og den flotte samlingen ”Lingards skuteminne” blir nå tilgjengelig i det nye Lyngørfjorden Kystkultursenter på Gjeving. Samtidig har vi fått den marine nasjonalparken Raet og fylkeskommunene i Agder jobber sammen om å søke uthavnene på Sørlandet inn på UNESCOs verdensarvsliste. Om ikke det var nok så vil Riksantikvaren delegere ansvaret for de verna fartøyene i landet til fylkeskommunen i 2020, samme året som Aust- og Vest Agder går sammen til ett Agder.

Kystkulturen er i endring og Risør Trebåtfestival vil gjerne være arena for en debatt om hvordan forvaltningen og de frivillige kan løfte vår maritime kulturarv på Agder. Dette er tiden til å forme morgendagen, så møt opp å si din mening!

I panelet:
Leder Forbundet Kysten, Asgeir K. Svendsen
Generalsekretær Norges Museumsforbund, Liv Ramskjær
Forfatter og kystkulturforvalter Jo Van der Eynden
Ordfører Risør Kommune Per Kristian Lunden
Fylkespolitiker Jon Olav Strand
Båtbygger Ole Jacob Broch, Risør Båtbyggeri
Leder av Kystlaget Bragdøya Tore Berntzen
Generalsekretær for Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim

Innleder: Lars Grønvold, styreleder Risør Trebåtfestival
Debattleder: Fylkesmann Stein A. Ytterdah

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

foredrag-rune