2019 – Ordførerens åpningstale

Åpningstale Risør Trebåtfestival 2019

Velkommen til Risør Trebåtfestival alle sammen.

Trebåter er både historie, nåtid og forhåpentligvis framtid.

Jeg vil også gjerne foreta det som på film i i fjernsyn kaller en ”produktplassering”. Produktet jeg gjerne vil plassere foran dere er vår nye byhistorie ”Risør, en liten åpen by”, der det første bindet ble lansert tidligere i sommer. Jeg har som mange andre i Risør og med tilknytning til Risør, brukt tid i sommer til å lese i boka – med stor glede.

 

Ordet tre går i igjen i mange deler av boka, enten det er tre som materiale for bygging av hus og båter eller som handelsvare. Risør og tre henger sammen. Noen tenker trehusby, andre tenker trebåt, noen tenker tremasse, møbler eller kontorinnredninger.

Temaet Risør og tre er gjennomgående i mye som skjer i løpet av aktive festivaldager og festivalen har fått historiebokforfatter Victor Norman til å reflektere litt over temaet, også her på åpningen.

Versågod, Victor (som holder på i 10-12 minutter, sannsynligvis til jeg stopper han)

Victor utfordrer oss på å se sammenhenger mellom materiale og råvare og driftige og iderike mennesker. Gjerne med ideer utenfra som kan tilpasses og foredles i hos oss i Risør.

For selve Risør Trebåtfestival, vil jeg gjerne at den anerkjennes og hylles som et selvstendig fenomen, ikke nødvendigvis som et middel for noe annet. Trebåtfestivalen er Risørs nest viktigste merkevare etter selve trehusbyen Risør. Vi må passe på å bruke festivalen. Ikke minst må barn og ungdom engasjere seg i festivalen og jeg er veldig glad for at festivalens ungdoms-crew holder på for fullt. Det er også gledelig at unge mennesker gjerne vil bygge sin egen trepram. Jeg har forresten stilt spørsmålet i kommunens Barne- og ungdomsråd om når Risør er på sitt beste, og fikk svaret ”Sånn som under Trebåtfestivalen”. Festivalen er altså en viktig del av vår Risør-identitet.

Vi bruker Trebåtfestivalen til å markere kystkulturen. Det er en kultur vi deler med flere nabokommuner. Men når Agder nå samler seg framstår Risør tydelig som en kystkulturkommune med ambisjoner og mange muligheter.

Trebåtfestivalen har alltid hatt ambisjoner om å gi ringvirkninger, også for næringsvekst, innovasjon og nye tanker. I år viser festivalen fram tre i stor bredde. Ikke bare trebåt, med også bygging med tre som materiale både i nybygg av hus og hytter og restaurering. Risør og nabokommunene har mange flinke håndverksbedrifter som i mange tilfeller konkurrere både nasjonalt og internasjonalt. Materialet tre blir bare mer og mer tidsriktig, ikke minst i forhold til miljø og klima. Vi arbeider i Risør både med bygningsvernsenter, senter for tradisjonshåndverk og vi har aktive trebåtbyggerier og et unikt kystkultursenter på Moen. Her ligger muligheter som peker framover –  like mye som bakover.

Og, jeg støtter meg gjerne til Victor Normans råd, med belegg i historien vår, om å se utover og henter ideer utenfra.

Men dette skal ikke være et innlegg om næringspolitikk. Vi må se å få åpna årets trebåtfestival. Det gjør vi nå. Herved er Risør Trebåtfestival 2019 åpnet. Vi ser fram til TRE fine festivaldager.

 

 

Program

Om festivalen

Siste Artikler