M314 Alta

FOTO OG TEKST RUNE NYLUND LARSEN: MAGASIN RISØR TREBÅTFESTIVAL 2019

Minesveiperen M314 Alta er Norges største trefartøy og en trofast gjest på Risør Trebåtfestival. Fartøyet som måler 144 fot ble byg- get i USA i 1953 og seilte en kort periode under amerikansk flagg før den ble solgt til den belgiske marine.

I Norge ble det bygget fem identiske minesveipere på lisens, en av dem var KNM Tista som ble bygget på Moen i Risør. I 1966 gjorde den norske og belgiske marinen et fartøybytte der Norge fikk fem amerikanskbygde minesveipere i bytte for to havgående sveipere. Alta var en av de amerikanske minesveiperne som kom til Norge og flåten av minesveipere kom nå opp i ti fartøyer som alle fikk navn etter norske elver.

Minesveiperen er tegnet av legendariske Sparkman og Stevens, og er bygd i amerikansk furu. Fartøyet er nærmest fri for magnetisk metall for å ikke selv bli sprengt av magnetiske miner under sveip. Å sveipe etter miner var en strømkrevende operasjon, så ved siden av to GM Detroit fremdriftsmotorer, var båten utstyrt med et aggregat stort nok til å forsyne Risør by med strøm.

M314 Alta driftes i dag av et fartøylag i Oslo med 400 medlemmer, og de legger ned over 10 000 dugnadstimer hvert år for å holde skuta ship-shape.

Program

Om festivalen

Siste Artikler