Seilingsbestgemmelser

2018: KUNNGJØRING SEILREGATTA FOR SKØYTER, ENTYPEBÅTER OG ØVRIGE KLASSISKE TRESEILERE

KUNNGJØRING AV KAPPSEILAS FOR FOR SKØYTER, KTK OG ENTYPEBÅTER

ARRANGØR: RISØR SEILFORENING 3.-4. AUGUST 2018

-Skøyter med VET-tall

-Klassiske entypebåter av tre, som 12,5 kvm krysser, BB11, 5,5m, X-kogg, Kragerøterne, Grimstad-jolle m.fl.

-Seilbåter med KLR-tall

-Andre trebåter.

1          REGLER

1.1       Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene og seilingsbestemmelsene for regattaen.

2          REKLAME

2.1       Arrangør kan kreve at dens sponsorreklame skal påmonteres hver av de deltakende båter, ref. World Sailing Regulation 20.4.

3          RETT TIL Å DELTA

3.1       Regattaene er åpen for klassiske seilfartøy, uavhengig av alder.

3.2       Båtene seiler i følgende klasser:

-Skøyter med VET-tall

-Seilbåter med KLR-tall

-Klassiske entypebåter av tre, som 12,5 m2 krysser, BB 11, 5,5 mR, X-kogg, Kragerøterne, Grimstad-jolle m.fl.

-Andre trebåter.

3.3       Arrangøren forbeholder seg retten til å akseptere eller avvise båter etter en vurdering av om disse passer inn i de rammer arrangementet har. Deltakende båter må være medlem av en forening.

4          HANDICAPREGLER

4.1       -Skøyter med ”VET”-måltall.

-Seilbåter med KLR-tall

-Entypebåter seiler i egne klasser.

-Andre trebåter får beregnet sitt handicap etter ”Risørformelen

5          PÅMELDING

5.1       Påmelding til regattaene skjer på eget skjema på regattakontoret på Risør torv i festivalens info. telt.

Regatta kontoret er åpent fredag 3. august 10. 00 til 12.00 og lørdag 4. august fra 10.00 til 12. Siste frist for påmelding er lørdag 4. august klokken 12.00.

6          GEBYR

6.1       Startkontingenten kr 200,- for å delta på regatta.

7          TIDSPROGRAM

-Fredag 03.08,  kl. 16.00  Skippermøte for Entypebåter  på 12,5 brygga på Holmen.

-Fredag 03.08   kl. 18.00  Trebåtfestivalregatta for Entypebåter.

-Lørdag 04.08. kl. 12.00  Skippermøte for Entypebåter, Klassiske Treseilerer og Skøyter, Bakgården til Sparebanken Sør.

-Lørdag 04.08. kl. 14.00  Trebåtfestivalregatta for Entypebåter, Klassiske treseilerer og Skøyter

-Lørdag 04.08. Premieutdeling i henhold til Trebåtfestivalens program.

7.1        Kappseilasene vil foregå på faste merker, med start fra Kastellet.

7.2       Vi tar forbehold om endringer i programmet.

8          SEILINGSBESTEMMELSER

8.1       For entypeklassene benyttes «Generelle seilingbestemmelser for lokale regattaer i RSF».
Se www.risorseilforening.no

8.2       For øvrige klasser blir seilingbestemmelser delt ut ved påmelding / registrering.

9          ANSVARSFRASKRIVELSE

9.1       Deltakere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se Kappseilingregel 4: Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

10        FORSIKRING

10.1      Alle deltakere må ha gyldig ansvarsforsikring som dekker eventuelle skader som måtte oppstå på andre deltakeres båter, mannskap og materiell under kappseilasen. Egenerklæring om dette må signeres ved påmelding.

11        KONTAKINFO           

11.1      Line G Paulsen, tlf 901 23 515, e-post linegp@live.no

11.2      Havnevakt: Ved ankomst til Risør vil deltakende båter få anvist plass av havnevakt.  Havnevakt vil lytte på VHF kanal 77.

Velkommen til Risør Trebåtfestival regatta

www.risorseilforening.no

 

Program

Om festivalen

Siste Artikler