2023 – Kunngjøring av kappseilas LØRDAG for skøyter og turbåter

Risør Classic Regatta 2023

Sted, Dato:     Risør, 5. august 2023

Arrangør:      Risør Seilforening

Deltakelse:            Regattaen er åpen for tradisjonelle og klassiske seilfartøy, uavhengig av alder.

Arrangøren forbeholder seg retten til å akseptere eller avvise båter etter en vurdering av om disse passer inn i de rammer arrangementet har. Deltakende båter må være medlem av en forening eller klasseklubb.

Kappseilasene vil foregå i kystfarvann i Risør og i henhold til kappseilingsreglene.

Påmelding:     Startkontingent for båter kr. 200,-, vipps til #701469 merk med seilnummer og båtnavn. Påmelding senest lørdag 11:30, men det anmodes om å fylle ut påmeldingsskjema i god tid så vi kan få beregnet TBF-måltallet. Påmeldingsskjema leveres til postkasse i infoteltet.

Meterbåter uten KLR tall, Skøyter og andre gaffelriggede båter benytter Trebåtfestivalens handicap TBF.

Påmeldingsskjema følger med båtposen alle båter får fra Trebåtfestivalen. Det kan også lastes ned fra Risør Trebåtfestival sin webside.

Program:

-Lørdag 05.08, kl 12.00 Skippermøte i bakgården til Sparebanken sør for Skøyter

-Lørdag 05.08  kl 14.00 Seilregatta for tradisjonelle seilfartøy.

-Lørdag 05.08 kl 18.00 Premieutdeling på Standby/Kast Loss 2dre etasje

Ansvarsfraskrivelse:

Deltakere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se Kappseilingsregel 4: Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

Forsikring:

Alle deltakere må ha gyldig ansvarsforsikring som dekker eventuelle skader som måtte oppstå på andre deltakeres båter, mannskap og materiell under kappseilasen. Egenerklæring om dette må signeres ved påmelding.