2023 – Kunngjøring av kappseilas FREDAG OG LØRDAG for Meterbåter med KLR-tall samt entypebåter

Sted, Dato:     Risør, 4 og 5 august 2023

Arrangør:      Risør Seilforening

Deltakelse:     Regattaen er åpen for klassiske seilfartøy, uavhengig av alder.

Båtene seiler i følgende klasser:

– Meterbåter med KLR-tall (http://klassisktreseilerklubb.blogspot.com/2008/07/klassisk-regel-klr.html)

– Klassiske entypebåter som 12,5 m2 krysser og 5,5 mR

Arrangøren forbeholder seg retten til å akseptere eller avvise båter etter en vurdering av om disse passer inn i de rammer arrangementet har. Deltakende båter må være medlem av en forening.

Handicapregler:       Klassiske meterbåter med ”KLR”-måltall

-Entypebåter seiler i egne klasser.

Påmelding:    Påmelding for meterbåter skjer på eget skjema som følger med båtposen alle båter får fra Trebåtfestivalen. Siste frist for påmelding er fredag 15:30.

12,5kvm har egen påmelding til Line på SMS tlf 901 23 515 senest 1 time før (begge) starter. Da skal seilnr og mannskap meldes.

Meterbåter skal ha sine handicaptall klare ved registrering.

Startkontingent: kr. 300,- i startkontingent for å delta på regatta. Det tas kun vipps (til #701469) Merk med seilnummer og båtnavn.

Program:                   – Fredag 04.08, kl 16.00 Skippermøte i bakgården til Sparebanken sør for                                                 Meterbåter med KLR tall

– Fredag 04.08, kl 18.00 Fredagsseilas for 12,5kvm krysser og meterbåter

– Lørdag 05.08 kl 11:45 Ordinær seilas for 12.5 kvm krysser

– Lørdag 05.08, kl 12.00   Skippermøte i bakgården til Sparebanken sør for Skøyter og Meterbåter

– Lørdag 05.08  kl 14.00   Ordinær seilas for meterbåter, skøyter og andre.

– Lørdag 05.08   kl 18:00  Premieutdeling på Stand By/ Kast Lost

Kappseilasene vil foregå i kystfarvann i Risør og i henhold til kappseilingsreglene.

Ansvarsfraskrivelse: Deltakere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se Kappseilingsregel 4: Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

Forsikring:    Alle deltakere må ha gyldig ansvarsforsikring som dekker eventuelle skader som måtte oppstå på andre deltakeres båter, mannskap og materiell under kappseilasen. Egenerklæring om dette må signeres ved påmelding.

Seilløpskart meterbåter

Seilløpskart 12,5 kvm

Program

Om festivalen

Siste Artikler