Helge Ingstad

2022 – Kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS

Natt til torsdag 8. november 2018 kolliderte fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden. Omtrent 10 minutter etter kollisjonen gikk fregatten på grunn, og forliste på et senere tidspunkt. Fregatten hadde en besetning på 137 personer sammensatt av vernepliktige og fast ansatt mannskap. Brobesetningen besto av syv personer, herav to personer under opplæring. Tankskipet var driftet av det greske rederiet Tsakos Columbia Shipmanagement (TCM) S.A. Det var 24 personer om bord. Broen var bemannet med fire personer, inkludert los. Kollisjonen førte til betydelig skade på fregatten og det var i en periode uklart om noen hadde omkommet. Det var også uklart hva som hadde skjedd, skadeomfanget på fartøyet, og om fartøyet ville synke. Brobesetningen opplevde i tidsrommet mellom kollisjonen og grunnstøtingen at verken styring eller fremdrift lot seg kontrollere fra bro. Andre stressfaktorer var kollisjonskreftene og krengningen av fregatten, skadene på kommunikasjonsmidler om bord, samt at en rekke alarmer ble utløst samtidig. I tillegg var det mørkt, og ulykken skjedde om natten da de fleste lå og sov. Situasjonen var mer uoversiktlig og uforutsigbar enn besetningen hadde trent på. Navigatørene på bro mente de hadde forsøkt alle muligheter for å stoppe fregatten før den grunnstøtte, men at det de forsøkte ikke hadde effekt. Havarikommisjonens undersøkelse har vist at en rekke operative, tekniske, organisatoriske og systemiske faktorer medvirket til at situasjonen i Hjeltefjorden kunne oppstå.

Illustrasjon: Havarkommisjonen

Arne Jørgensens bakgrunn og rolle i forbindelse med undersøkelsen:

Arne har bakgrunn som sjøkaptein og har jobbet innen den landbaserte maritime næringen i 30 år. Det vil si Det Norske Veritas, Norges Rederiforbund, BW Offshore og Statens Havarikommisjon. Fra november 2018 til mai 2021 var han en del av Havarikommisjonens gruppe som undersøkte kollisjonen mellom Helge Ingstad og Sola TS.  Etter en lang karriere til sjøs og i den maritime næringen valgte jeg å gå ut i pensjonistenes rekker fra februar 2022.