Hør foredrag og se replica av Klåstadskipet - Trebåtfestivalen

Hør foredrag og se replica av Klåstadskipet

Klåstadskipet omtales som Norges fjerde vikingskip. Det ble funnet allerede i 1893, men først gravd ut i 1970. Skipet er utstilt på Slottsfjellmuseet i Tønsberg.

Klåstadskipet ble funnet på et jorde innerst i Viksfjord i Larvik, ganske nær Kaupangen i Skiringssal. Man tenker seg at skipet har forlist ute på Vikskilen og har havnet synkeferdig innerst i Klåstadkilen. Når skipet ble funnet et stykke inne på land skyldes det at landet her har steget ca. 2 meter siden vikingtiden. Skipet er noe ødelagt av arbeid med å drenere jordene der det ble funnet. Skipet er trolig fra 900-tallet.

Klåstadskipet skiller seg på flere måter fra de mer kjente vikingskipene; Oseberg, Gokstad og Tune. Det er sunket ned og gjenfunnet på tidligere havbunn, mens de tre andre skipene er gravgods. Klåstadskipet er trolig et lasteskip, en knarr og er årringsdatert til 998.[1]

Som andre vikingskip er det klinkbygd. Det hadde keiper til årer. Kjølen er 16,15 meter lang, og dermed litt mindre enn Gokstadskipet.

Da skipet gikk tapt var det en last ombord av brynesteinemner fra Eidsborg i Telemark.

Jan Knutsen forteller om utgravingen i Tjølling, og prosessen med rekonstruksjonen av et ufullstendig skip. Videre forteller han om byggeprosessen og hvilke utfordringer de hadde der. Å finne og fremskaffe materialer, og bearbeide emner til et slikt skip er en stor jobb, som jeg også vil gi et innblikk i. Hva har styrt våre valg i forhold til rigg og seil. Han vil også berette om helt ferske erfaringer fra sommerens seilaser. Det vil til en viss grad avdekke om valgene i forhold til kjølkurvatur, skrogfasong, rigg, seil og trimming har blitt vellykket. De spurte et lokalt firma som utvikler elektriske motorer til båter om de kunne lage en motorløsning spesialtilpasset til vikingskipet; og kriteriene var: Motorene skal ikke syns og de skal ikke høres, og de skal gi skipet en suveren manuvrerbarhet. Det har resultert i et eget selskap som heter SeaDrive, som lanserer sine elektriske båtmotorer i sommer.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.