Hør samtalen m/Sjøfartsdir. Hareide og Kystdir. Arset om det grønne skifte og hvordan dette vil påvirke fritidsbåtene.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide og kystdirektør Einar Vik Arset i samtale om det grønne skifte. «Går skifte til grønn teknologi fort nok og hvordan vil dette berøre fritidsbåtflåten»