Hør foredraget om fremtidens hurtigbåt v/Arne Lindstøl

Litt historikk om 4 generasjoner Lindstøl skips-designere og byggere frem til Design- og byggemetoder for moderne, hurtiggående fartøy.
Oppdrag og utvikling de siste 20 år frem mot fremtidens hurtigbåt.
Den maritime kyst- næringen sin rolle i «det grønne skiftet», hvordan takler designere, byggere, klasseinstitusjoner og myndigheter dette? Elektrifisering- og hydrogen-utvikling for den norske kystflåten, status og muligheter.
Utbygging av ladekapasitet for fartøy og innvirkning på strømnett, kraftutbygging og transportkostnader.