Hør foredrag om Skipsbyggingens gullalder i Risør v/Håkon Haugland fra Kuben

Tiårene fra 1850 til 1880 var skipsbyggingens gullalder i Risørdistriktet. En hektisk tid, mange nyetablerte verft, et risørsk Klondyke, et risørsk gullrush. På det meste, i 1875, ble det bygd 23 skip på 17 forskjellige verft i Risørs tolldistrikt. Men hvilken rolle spilte skipsbyggingen for det øvrige næringslivet i Risørdistriktet? Og hvilken rolle spilte næringen i lokalsamfunnet for øvrig? Og hva skjedde da skipsbyggingens gullalder tok slutt? Historiker Håkon Haugland fra Aust-Agder museum og arkiv vil fortelle om skipsbyggingens gullalder i Risørdistriktet med utgangspunktet i arkivet etter handelshuset J. W. Prebensen, et arkiv som i dag er en del av Norges dokumentarv.