2019 – Hør foredrag «Gamle Hus – fest eller pest?» med Else «Sprossa» Rønnevig

Jeg har alltid vært engasjert i bygningsvern,spesielt gamle vinduer og sett det som min livsoppgave å verne om disse, derfor fikk jeg tilnavnet SPROSSA. I stedet for å ergre meg over dette tok jeg Sprossa som firmanavn.

Riksantikvaren er fagdirektorat for departementet når det gjelder vern av fredete og verneverdige bygningen i Norge. Rundt om i landet er der flere bygningsvernsenter, de har som hovedoppgave å styrke håndverkskompetansen og sikre rekrutteringen til håndverksfagene.

Sprossa sin oppgave er å gi kunnskap til deg når du skal pusse opp et gammelt hus eller leilighet. Jeg ønsker at min kunnskap om gamle hus skal komme deg til nytte slik at du slipper å gå i de samme fallgruvene som jeg har vært gjennom. Det gjelder å holde tungen rett i munnen.

Else er forfatter av en rekke bøker du kan kjøpe på festivalen, hun har også en rekke priser og utmerkelser:

Statsstipendiat fra 2003-07 med bygningsvern og kulturformidling som arbeidsfelt.

Lillesand kommunes kulturpris 1987

Aust-Agder Fylkeskulturstipend 1988

Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris i 1994

Sørlandets litteraturpris 2011 for boken BAKEROVNEN verne-bygge-bruke.

Lillesand kommunes byggeskikkpris 2012

Urnes medaljen, Fortidsminneforeningens høyeste utmerkelse

Norsk Kulturarv- Olavsrosa for mitt landsomfattende formidlingsarbeid i mai 2014.

Kongens fortjenstmedalje juni 2012.

Riksantikvarens Kulturminnepris 2015.

Aust-Agder Fylkeskulturpris 2015

Program

Om festivalen

Siste Artikler