Historien om «S/S Solrik»

Skonnerten S/S Solrik ble bygget på Lista i 1929. Hun har blant annet gått i fraktfart på Norskekysten, før hun i 1996 ble kjøpt av foreningen Skonnerten Solrik – en ideell forening av lokale krefter i Grimstad. Foreningen har latt Solrik gjennomgå et omfattende restaureringsarbeid ved Risør og Moen Trebåtbyggeri.  Hun er nå i drift som skoleskip og charterbåt, beskrevet som:
«Uvanlig velskapt fartøy med fin linjeføring.» S/S Solrik er nesten alltid på Risør Trebåtfestival, enten som sjørøverskute for barna eller som åpen båt for publikum å kunne besøke under festivalen.

SOLRIKS HISTORIE
Solrik ble bygget i 1929 på verftet på Brekne på Lista. Første eier var Oskar Hansen, som hadde seilt på lignende skuter på østkysten av Amerika. Skuta er 64 fot lang, og 20 fot bred. Den stikker 6,5 fot dypt i vannet. Solrik har seilt kystfart i Sør-Norge frem til 1978, for det meste på Skagerak-kysten og på Vestlandet. Da foreningen Skonnerten Solrik overtok skipet i 1996, ble det foretatt en betydelig oppgradering av skipet, herunder installasjon av en moderne Volvo maskin. I 2016 har Risør Trebåtbyggeri forestått en betydelig oppgradering av skroget, som har ført til at skuta nå fremstår i førsteklasses teknisk stand.
Hun fremstår i dag med nye master, nye seil og ny motor. Sommeren 2016 ble Solrik tildelt Norsk Kulturminnefonds Plakett for godt bevaringsarbeid.

SOLRIKS TILKNYTNING TIL AMERIKANSK SKUTEDESIGN
Konservator Jarle Bjørklund, med fartstid i Sjøfartsmuseet og Grimstad Bymuseum. har uttalt følgende om Solriks tilknytning til Amerikansk skutedesign: «Solrik er et eksempel på «norskamerikanere» i den norske flåten. Skutas konstruktør og første eier, Oskar Hansen, hadde seilt i amerikansk kystfart. De amerikanske forbildene gjenspeiler seg i fartøyets linjer.

Klipperbaugen er en bl.a. en ekstravaganse som ikke var noen selvfølge på så små fartøyer i Norge. Det kraftige «springet» synes å være inspirert av amerikanske fiskefartøyer, og peker mot at skuta allerede på tegnebrettet var tenkt å alternere mellom frakt og fiske.

Skuta ble opprinnelig rigget som en galeas med Bermudaskårne seil. Det ble etterhvert installert motor, og riggen ble redusert tilsvarende. Skonnertriggen som pryder Solrik i dag er designet i 1974 av en daværende eier i Haugesund som hadde overtatt skuta til fritidsformål.

Konservator Bjørklund konkluderer med at Solrik må betegnes som et bevaringsverdig fartøy fordi:

1. Skuta er en av to klipperbygde treskuter i Norge. (Den andre er «Anna Rogde», bygget i Namsos i 1868.)
2. Solrik er en av de siste seilskuter i tre som er bygget for fraktfart i Norge i forrige århundre.
3. Den amerikanske påvirkningen representerer et viktig og interessant innslag i vår kystkultur.

Solrik