Fylkesmann Stein A. Ytterdahl åpner Trebåtfestivalen

Jonas Gahr Støre måtte melde forfall pga begravelsen til Thorvald Stoltenberg, vi er veldig glad for at Fylkesmann Stein A. Ytterdahl overtar det ærefulle oppdraget med å holde åpningstalen på Risør Trebåtfestival.

Stein A. Ytterdal har vært fylkesmann for begge Agderfylkene siden 1. januar 2016. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU, Institutt for Teknisk Elektrokjemi (1975), med tilleggsutdannelse i pedagogikk, samt lederprogram fra The International Forum, ved The Wharton School. Han har også diverse lederutviklingsprogrammer i Norsk Hydro, Elkem, Statoil og Outokumpu/Boliden.

Gjennom en 30-årsperiode har Ytterdahl innehatt lederjobber for  en rekke av våre store, nasjonale hjørnesteinsbedrifter:
Norsk Hydro – først ved forskningssenteret i Porsgrun, deretter som driftsleder ved Hydro Karmøy. For ELKEM har han først vært sekssjonssjef ved Lista Aluminiumsverk, deretter administrerende direktør ved Sauda Smelteverk. For Statoil først som personaldirektør i konsernet, deretter direktør ved Statoil Tjellbergodden. For Bredero Price Norway i Farsund (leverandør til bl.a Statoil) som administrerende direktør. For Handelshøyskolen BI var han direktør for høyere utdanning i en to-årsperiode før ferden gikk tilbake til industrien. For Boliden Odda (tidligere Norzink) som administrerende direktør.

Spørsmål vi ønsker Fylkesmannen skal si noe om er bl.a.:

Hva ser Fylkemannen som den største fordel og utfordring for Risør i fremtiden?
Hvilke synergier kan man få gjennom samarbeid mellom kultur og næring?
Hva bør Risør gjøre for å posisjonere seg ennå sterkere på Sørlandet?
Hvordan kan arrangementer som Risør Trebåtfestival bidra til å posisjonere Risør ytterligere?