Pianostredet figurteater

Forestillingen «da Daniel dro»The performance «when Daniel left»

Pianostredet figurteater er klar med en ny forestilling og du kan få muligheten til oppleve en reise ut på det åpne hav. En historie basert på Jakob Sandes skikkelse vesle Daniel som mønstrer på som førstereisgutt for å oppleve nye eventyr.
I denne forestillingen kombiner vi figurteater, sang og musikk med muntlig fortellerkunst. Vi fortsetter der Jakob Sande slapp og dikter videre ved hjelp av andre visekunstnere som Evert Taube og Erik Bye. ”Da Daniel dro” er en musikalsk sjøreise godt levendegjort av dukker. Vi har pakket kista og blitt med ham på reisen, og magien starter i det kista blir pakket ut.

Pianostredet figurteater er et nyoppstartet figurteater som har sitt utspring fra Høgskolen i Oslo og Akershus der vi har en treårig drama utdannelse innen drama med fordypelse i fortellerkunst og figurteater. Gruppa består i hovedsak av to aktører:

Daniel Sandvik, er 27 år og bosatt i Fredrikstad, han er utdannet visesanger og har drevet med teater i en årrekke. Nå etter sine studier i hovedstaden, har han startet nye prosjekter for å kombinere sine evner. Resultat er blitt syngende fortellerforestillinger.

Håkon Mørland, er 27 år kommer fra Kongsberg, men bor i Oslo. Han er en aktiv gutt som er utdannet gymlærer. I de senere årene har han blitt veldig glad i teater og da spesielt innen figurteater og fortellerkunst. Resultatet er da blitt fortellende dukkeforestilling.

Forestillingen varer i ca. 45 minutter og passer til et voksent publikum.

https://www.facebook.com/pianostredet/

 

 

​The piano dance theater theater is ready with a new performance and you can get the opportunity to experience a trip on the open sea. A story based on Jakob Sandes character Vesle Daniel who designs as a first-time boy to experience new adventures.

In this performance we combine theater, song and music with oral narrative art. We continue where Jakob Sande relaxes and dictates with the help of other visual artists like Evert Taube and Erik Bye. «When Daniel went» a musical voyage is well made by dolls. We have packed coffin and been with him on the journey, and the magic starts in that coffin is being unpacked.

The Pianistredet theater theater is a newly established theater that originates from Oslo University College and Akershus, where we have a three-year drama education in drama with specialization in storytelling and figurative theater. The group consists mainly of two players:

Daniel Sandvik, 27, is a resident of Fredrikstad, has been educated as a singer and has been playing theater for a number of years. Now after his studies in the capital, he has started new projects to combine his skills. Results have become singing narratives.

Håkon Mørland, 27, is from Kongsberg, but lives in Oslo. He is an active boy who is a trained gym teacher. In recent years he has become very fond of theater and especially in the field of theater and storytelling. The result has then become narrative showcasing.

The performance lasts for approx. 45 minutes and suits an adult audience.

https://www.facebook.com/pianostredet/

Program

Om festivalen

Siste Artikler