2021 – Følg prambyggerkurs før og under årets festival på Moen

Målet med kurset
Å jobbe for å øke kjennskapen og kunnskapen om båtbygging og håndverkstradisjoner rettet mot den yngre generasjon. Vi har valgt prambygging da det kan gjennomføres på en uke og hvor vi har erfarne lærekrefter gjennom Kystlaget Øster Riisøer v/ John Andersen. John er «pramkongen» og vår kursholder.

Prammens historie
Prammen er en «ung» tradisjonsbåt som fant sin form på slutten av 1700 tallet. Dens arnested er kysten av nåværende Aust Agder. Prammen nærmest revolusjonerte folks mulighet til å forflytte seg i en tid da sjø, vann og elver var ferdselsveiene. De sørlandske båter før år 1800 var store, tunge og dyre, og ble benyttet til fiske og frakt. Med prammens inntreden kom båten som kostet kun en tredjedel. Kombinert med prammens fleksibilitet i størrelse, fra 10 til 18 fot, ble dette raskt en båt for alle. Nå kunne kvinner og unger få båt til eget bruk og vi fikk en oppblomstring av lag og foreningsvirksomhet. For skolebarna langs kyst og innsjø ga prammen en langt lettere hverdag. Prammen kunne formes til å bære tung last, eller lages så lett og liten at selv de minste kunne «fyke» bortover sjøen. Prammen holdt stand til slutten av 1950 årene da plastbåten overtok.

Målgruppen og søknadsprosess
Deltakerne må ha relevant bakgrunn innen håndverksfag. Det vil være 7-8 deltakere.

Kursbeskrivelse
Kurset gir deltakerne kjennskap og ferdighetstrening i selve båtbyggerhåndverket. I dette ligger material og verktøykunnskap. Mye av dette skiller seg ut fra andre håndverk, men tross sine forskjeller har kunnskap fra båtbygging vært nyttig ved utøving av andre fag. En av de store forskjellene er kunnskapen av å sikte krumme linjer, trene øye og hjerne for å oppdage hvilket fantastisk redskap dette er. Kurset vil ha prammer under bygging på tre stadier slik at deltakerne får prøve seg på alle faser av prambyggingen.

Hva tradisjonsverktøy lærer oss i dag
Vi vil så langt praktisk mulig bruke manuelt håndverktøy slik at vi med hele kroppen lærer å føle og lese materialene. Båtbyggerens evne til å mestre denne kunnskapen er essensiell for båtens kvalitet. Håndverktøy må lages, vedlikeholdes og tilpasses vår bruk. Kunnskapen om dette sammen med material kunnskapen læres oss å forstå de ofte mikroskopiske endringer vi må gjøre på verktøy eller i materialvalg. Dette er kunnskap vi drar nytte av i alle fag.

Arbeidsteknikker ved prambygging
Prammens hoved arbeidsteknikk heter klinkbygging. Dette betyr at bordene legges utenpå hverandre og holdes sammen jern eller kobberklink, en slags spiker med et påsatt hode også på innsiden. Dette er en gammel teknikk som selv vikingene mestret og er svært spennende å utøve i praksis. Nøyaktighet er viktig, nærmest en dyd, ved båtbygging, den skal jo bli tett!

Program og opplegg i praksis for deltakere
Deltakere ankommer Risør søndag for å være klar til kurs mandag morgen.

Bruk av Risør Trebåtfestival som formidlingsarena
Kurset vil bli dokumentert med film og enkelte deler av kurset vil bli sendt direkte via vår egen TV-kanal.

Kompetansedeling for kursdeltakerne
Gjennom uka er det lagt opp til besøk på Risør Kystkultursenter, de ulike båtbyggeriene i Risør og håndverksgata til Risør Trebåtfestival. Her vil det bli store muligheter for kompetansedeling og relasjonsbygging.

Bruk av prammene etter kurset
Etter kurset vil prammene bli tatt vare på av Risør Trebåtfestival, Øster Riisøer Kystlag og selskapet Risør By. De vil bli tilgjengelig i Risørs gjestehavn til utlån/utleie til turister og gjester i Risør. Dette vil bli administrert og markedsført gjennom Risør By for å gi byens folk og turister en fin mulighet til å oppleve skjærgården og fjordene hvis man ikke har båt selv.

Velkommen til Hammeråker på Moen for å følge prambyggerkurset i uke 31

Se film om prambyggerkurs her 

Er du interessert i å delta, se søknadsskjema her 

 

 

Foto: Risørs Kultursjef Torolf Kroglund

Takk til våre samarbeidspartnere

 .

 

 

 

 

 

Program

Om festivalen

Siste Artikler