litt-om-lindstolhistorien

Foredraget Fremtidens hurtigbåt m/Arne Lindstøl

Litt historikk om 4 generasjoner Lindstøl skips-designere og byggere frem til  Design- og byggemetoder for moderne, hurtiggående fartøy.

Oppdrag og utvikling de siste 20 år frem mot fremtidens hurtigbåt. 

Den maritime kyst- næringen sin rolle i «det grønne skiftet», hvordan takler designere, byggere, klasseinstitusjoner og myndigheter dette? Elektrifisering- og hydrogen-utvikling for den norske kystflåten, status og muligheter.

Utbygging av ladekapasitet for fartøy og innvirkning på strømnett, kraftutbygging og transportkostnader.

Foredragsholder: Arne Lindstøl, Lindstøl Skip

Arrangementet er ferdig.

Dato

06 08 2022
Utløpt!

Tid

13:00

Sted

Stand By Sport og Musikkbar
Kast Loss
QR-kode