BRANNINNSTRUKS

Branninnstruks båter

  • Alle mannskaper skal gjøres kjent med denne instruks ved ankomst og registrering.
  • Alle båter skal ved ankomst være utstyrt i samsvar med gjeldende regelverk når det gjelder brannsikkerhet og brannslukking.
  • Så lenge båtene befinner seg på Festivalområdet ( Indre Havn, Steinmoloen, Dampskipsbrygga) er all bruk av åpen ild i forbindelse med matlaging, grilling, levende lys etc. strengt forbudt.
  • Påfylling av drivstoff kan kun skje fra godkjente anlegg.
  • Lamper med flytende brennstoff (parafin) er forbudt så lenge båtene ligger på festivalområdet.Det skal utvises den største aktsomhet i all omgang med åpen ild.
  • 7.Det er profesjonelt vakthold på festivalområdet hele døgnet under alle festivaldager.
  • Risør Trebåtfestival pålegger alle båter å ha brannvarsler/røykvarsler samt brannslukningsapparat.Kontroll kan forekomme.

Med vennlig hilsen
RISØR TREBÅTFESTIVAL

Lars Grønvold
Styreleder

Våre samarbeidspartnere

sparebankensor
risor
aafk
lindalgruppen
Jotun
coop_extra
Sport2
Cloudnames
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.