2024 – Branninnstruks – BÅTER

For deltakende båter på Risør Trebåtfestival

  1. Alle mannskaper skal gjøres kjent med denne instruks ved ankomst og registrering.
  2. Alle båter skal ved ankomst være utstyrt i samsvar med gjeldende regelverk når det gjelder brannsikkerhet og brannslukking.
  3. Så lenge båtene befinner seg på Festivalområdet (Indre Havn, Steinmoloen, Dampskipsbrygga) er all bruk av åpen ild i forbindelse med matlaging, grilling, levende lys etc. strengt forbudt.
  4. Påfylling av drivstoff kan kun skje fra godkjente anlegg.
  5. Lamper med flytende brennstoff (parafin) er forbudt så lenge båten ligger på festivalområdet.
  6. Det skal utvises den største aktsomhet i all omgang med åpen ild.
  7. Det er profesjonelt vakthold på festivalområdet hele døgnet under alle festivaldager.
  8. Brannslukkeapparater i utstillingstelter som driver med brannfarlig arbeid.
  9. Risør Trebåtfestival pålegger alle båter å ha brannvarsler/røykvarsler samt brannslukningsapparat.

Kontroll kan forekomme.

Med vennlig hilsen
RISØR TREBÅTFESTIVAL

Lars Grønvold
Styreleder