M314 Alta

Minesveiperen M314 Alta er Norges største trefartøy